Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 có đáp án

VnDoc mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo bài Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin 11 có đáp án, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Tin 11, chuẩn bị cho các bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 11.

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 chương 1 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp và đăng tải, giúp học sinh lớp 11 làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm nhằm ôn luyện kiến thức được học, chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

 • 1

  Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất?

 • 2

  Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

 • 3

  Hãy chọn phát biểu sai?

 • 4

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • 5

  Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

 • 6

  Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

 • 7

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • 8

  Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?

 • 9

  Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào?

 • 10

  Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau

 • 11

  Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:

 • 12

  Bằng 2 chữ cái A và B, người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái

 • 13

  Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

 • 14

  Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

 • 15

  Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:

 • 16

  Chương trình dịch là chương trình có chức năng

 • 17

  Có mấy loại hằng?

 • 18

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • 19

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

 • 20

  Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
93 58.013
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tin học 11

  Xem thêm