Nguyễn Minh Ngọc Văn học Lớp 5

Thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói lên những phẩm chất gì của người Việt Nam ta?

Các thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói lên những phẩm chất gì của người Việt Nam ta?

a) Chịu thương chịu khó.

b) Dám nghĩ dám làm.

c) Muôn người như một.

d) Trọng nghĩa khinh tài

e) Uống nước nhớ nguồn.

14
14 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  a) Chịu thương chịu khó: Ca ngợi phẩm chất cần cù trong lao động, hiền hòa thủy chung trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam ta.

  b) Dám nghĩ dám làm: Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam ta không lùi bước trước khó khăn, luôn có ý chí vươn lên "cái khó ló cái khôn".

  c) Muôn người như một: Ca ngợi truyền thống đoàn kết của người Việt Nam ta.

  d) Trọng nghĩa khinh tài (tài: tiền của): Ca ngợi người coi trọng đạo lí, coi nhẹ tiền của.

  e) Uống nước nhớ nguồn: Ca ngợi phẩm chất ghi ơn, tạc dạ công lao của những người đi trước, luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên, những người có công với nước, với dân.

  Trả lời hay
  112 Trả lời 30/07/21
  • Trần Truyền
   Trần Truyền

   Hãy quá bn ơi 😊

   12 Trả lời 08:43 13/07
 • Yến
  Yến

  hay

  Trả lời hay
  24 Trả lời 20:57 11/10
  • Batman
   Batman

   toàn câu trả lời hay thoai, Thanks nha

   Trả lời hay
   24 Trả lời 30/07/21
   • Xuka
    Xuka

    a) Chịu thương chịu khó: Ca ngợi phẩm chất siêng năng, cần cù, hiền hòa thủy chung trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam ta.

    b) Dám nghĩ dám làm: Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam ta không lùi bước trước khó khăn, luôn có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh

    c) Muôn người như một: Ca ngợi truyền thống đoàn kết sức mạnh, đồng lòng của người Việt Nam ta.

    d) Trọng nghĩa khinh tài (tài: tiền của): Ca ngợi người coi trọng đạo lí, coi nhẹ tiền của.

    e) Uống nước nhớ nguồn: Ca ngợi phẩm chất biết ơn ơn, tạc dạ công lao của những người đi trước, luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên, những người có công với nước, với dân.

    Trả lời hay
    23 Trả lời 30/07/21
    • Khang Anh
     Khang Anh

     a) Chịu thương chịu khó: nói lên phẩm chất của người Việt Nam ta cần cù, chẳng ngại khó khăn gian khổ.

     b) Dám nghĩ dám làm: táo bạo, mạnh dạn có nhiều ý kiến và dám thực sáng kiến.

     c) Muôn người như một: mọi người đoàn kết, thống nhất một lòng.

     d) Trọng nghĩa khinh tài: coi trọng nhân nghĩa, đạo lý, xem thường tiền bạc.

     e) Uống nước nhớ nguồn: ca ngợi đức tính sống có trước, có sau, luôn luôn biết ơn người đi trước.

     Trả lời hay
     14 Trả lời 30/07/21
     • Song Ngư
      Song Ngư

      a. Chịu thương chịu khó: Muốn nói đến phẩm chất chất cần cù, chịu khó trong lao động và trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam.

      b. Dám nghĩ dám làm: Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam ta mạnh dạn, dũng cảm, táo bạo đưa ra ý kiến và biến những ý tưởng đó thành hiện thực.

      c. Muôn người như một: Ca ngợi truyền thống đoàn kết, thống nhất một lòng của cả dân tộc.

      d. Trọng nghĩa khinh tài (tài: tiền của): Ca ngợi người coi trọng nhân nghĩa, đạo lí, coi nhẹ tiền của.

      e. Uống nước nhớ nguồn: luôn biết ơn những người đi trước, luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên, những người có công với nước, với dân.

      Trả lời hay
      14 Trả lời 30/07/21
      • Khánh Hoàng
       Khánh Hoàng

       Nhưng rất hay

       Trả lời hay
       10 Trả lời 19:58 28/03
       • Thiên thư Trần
        Thiên thư Trần

        a) Chịu thương chịu khó: Ca ngợi phẩm chất cần cù trong lao động, hiền hòa thủy chung trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam ta.


        b) Dám nghĩ dám làm: Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam ta không lùi bước trước khó khăn, luôn có ý chí vươn lên "cái khó ló cái khôn".


        c) Muôn người như một: Ca ngợi truyền thống đoàn kết của người Việt Nam ta.


        d) Trọng nghĩa khinh tài (tài: tiền của): Ca ngợi người coi trọng đạo lí, coi nhẹ tiền của.


        e) Uống nước nhớ nguồn: Ca ngợi phẩm chất ghi ơn, tạc dạ công lao của những người đi trước, luôn nhớ về cội nguồn tổ tiên, những người có công với nước, với dân

        Trả lời hay
        6 Trả lời 17:43 26/02
        • Trần Thuận
         Trần Thuận

         a)đấy

         Trả lời hay
         3 Trả lời 19:23 19/12
         • Khánh Hoàng
          Khánh Hoàng

          Mấy bài ko hiểu mình đều lên đây tham khảo

          Trả lời hay
          3 Trả lời 19:58 28/03
          Văn học Xem thêm