Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông

1 268

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 01/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 03 Chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng 01, Chương trình bồi dưỡng 02, Chương trình bồi dưỡng 03.

Các Chương trình bồi dưỡng nói trên cụ thể là: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục phổ thông Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương; Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm.

Mỗi Chương trình bồi dưỡng thường xuyên phải bảo đảm thời lượng khoảng 01 tuần/năm học, tương đương 40 tiết/năm học. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 268
Văn bản giáo dục Xem thêm