Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
ngọc bích Toán học lớp 6

Tìm x ∈ Z biết: a, 5x - 16 - 40 - x = 0

Tìm x ∈ Z biết

a, 5x - 16 - 40 - x = 0

b, 2x + (x - 11) = 14

c, -6x - (2x + 1) = -65

d, -21.(2x + 3) - 58.(x - 3) = 211

3
3 Câu trả lời
 • Heo Ú
  Heo Ú

  a, 5x - 16 - 40 - x = 0

  4x =56

  x = 14

  b, 2x + (x - 11) = 14

  2x + x + 11 = 14

  3x = 3

  x = 1

  0 Trả lời 10/01/23
  • chouuuu ✔
   chouuuu ✔

   c, -6x - (2x + 1) = -65

   -6x - 2x - 1 = -65

   -8x = - 64

   x = 8

   d, -21.(2x + 3) - 58.(x - 3) = 211

   -42x - 63 -58x + 174 = 211

   -100x = 100

   x = -1

   0 Trả lời 10/01/23
   • ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ
    ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ

    Bạn tham khảo lí thuyết bài: https://vndoc.com/toan-lop-6-bai-1-so-nguyen-am-va-tap-hop-cac-so-nguyen-235507

    0 Trả lời 10/01/23
    Tìm thêm: Số nguyên

    Toán học

    Xem thêm