Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16: Sự sụp đổ của nhà Trần cuối thế kỉ XIV bao gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1
Tình hình kinh tế xã hội nước ta vào cuối thời Trần như thế nào?
A. Nền kinh tế trì trệ, mất mùa liên tục xảy ra
B. Đời sống của các tầng lớp nhân dân cơ cực, đói khổ
C. Khởi nghĩa của nông dân và nô tì nổ ra khắp nơi
D. Tất cả các ý trên
Câu 2
Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?
A. Nông dân bần cùng
B. Nông nô
C. Nô tì
D. Càng tầng lớp trên
Câu 3
Vào nửa thế kỉ XIV, có bao nhiêu lần vỡ đê, lụt lớn?
A. 10 lần
B. 9 lần
C. 8 lần
D. 12 lần
Câu 4
Dưới thời Trần nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp nào?
A. Vương hầu, quý tộc
B. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ
C. Vương hầu, quý tộc, địa chủ
D. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ, nông dân
Câu 5
Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
A. Chống lại hành động của vua
B. Thả sức ăn chơi xa hoa
C. Nổi dậy chống lại vua
D. Từ quan về ở ẩn
Câu 6
Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Nguyễn Phi Khanh
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Khánh Dư
D. Chu Văn An
Câu 7
Sau khi Trần Dụ Tông chết, ai là người lên nắm quyền? vào thời gian nào?
A. Hồ Quý Ly (1400) B
B. Dương Nhật Lễ (1369)
C. Nguyễn Thanh (1379)
D. Nguyễn Bố (1379)
Câu 8
Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vào năm nào?
A. Năm 1399
B. Năm 1400
C. Năm 1401
D. Năm 1402
Câu 9
Năm 1358, diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân? Khởi nghĩa nổ ra ở đâu?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh - ở Thanh Hóa
B. Khởi nghĩa của Nguyễn Bố - Ở Bắc Giang
C. Khởi nghĩa của Nguyễn KỴ - ở Nông Cống
D. Khởi nghĩa của Ngô Bệ - ở Hải Dương
Câu 10
Ai là người tụ tập nông dân khởi nghĩa nawm 1379 và tự xưng là Linh Đức Vương ở cùng sông Chu (Thanh Hóa)?
A. Nguyễn Thanh
B. Ngô Bệ
C. Nguyễn Bố
D. Nguyễn Kỵ
Câu 11
Nhà sư Phạm Sư Ôn hô hào nông dân nổi dậy ở Quôc Oai vào năm nào?
A. Năm 1369
B. Năm 1379
C. Năm 1390
D. Năm 1391
Câu 12
Khởi nghĩa Ngô Bệ diễn ra trong thời gian nào?
A. Từ năm 1344 đến năm 1350
B. Từ năm 1344 đến năm 1455
C. Từ năm 1344 đến năm 1360
D. Từ năm 1344 đến năm 1365
Câu 13
Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)
A. Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ
B. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh
C. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Kỵ
D. Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn
Câu 14
Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng Nông Cống (Thanh Hóa)?
A. Khởi nghĩa Ngô Bệ
B. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh
C. Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ
D. KHởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái
Câu 15
Các cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kì XIV đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 16
Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân sau thế kỉ XIV chứng tỏ điều gì?
A. Nhà Trần đã suy yếu, không còn đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước
B. Nông dân đã giác ngộ và ý thức dân tộc
C. Sự sụp đổ của nhà Trần là khó tránh khỏi
D. Triều Trần suy yếu, phe phái trong triều mâu thuẫn

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu12345678
Đáp ánDCBBBDBB
Câu910111213141516
Đáp ánDACCBCBA

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 16. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
5 2.122
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm