Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 15

VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Câu 1: Những biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là việc các nhà nho được

 1. Phụ trách công việc ngoại giao.
 2. Nhiều bổng lộc.
 3. Tham dự các buổi thiết triều.
 4. Bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là gì?

 1. Bị tàn phá nặng nề nhưng được phục hồi nhanh chóng
 2. Phương thức sản xuất mới được du nhập thúc đẩy kinh tế phát triển
 3. Không bị ảnh hưởng
 4. Bị tàn phá nặng nề, không thể phục hồi

Câu 3: Bộ máy nhà nước thời Trần là:

 1. Nhà nước dân chủ chủ nô
 2. Nhà nước dân chủ cộng hòa
 3. Nhà nước dân chủ lập hiến
 4. Nhà nước dân chủ quý tộc

Câu 4: Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là:

 1. Ruộng đất công và ruộng đất tư hữu
 2. Ruộng đất công và ruộng chùa
 3. Ruộng đất tư và ruộng chùa
 4. Ruộng công và ruộng lộc

Câu 5: Đâu là tầng lớp thấp kém nhất trong thời Trần?

 1. Nông dân
 2. Thợ thủ công
 3. Thương nhân
 4. Nông nô, nô tì

Câu 6: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?

 1. Quốc sử quán
 2. Quốc sử viện
 3. Ngự sử đài
 4. Hàn lâm viện

Câu 7: Đâu không là tín ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn được bảo lưu dưới thời Trần?

 1. Thờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc
 2. Sùng bái tự nhiên
 3. Phồn thực
 4. Sùng bái đạo Phật

Câu 8: Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là:

 1. Các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.
 2. Các nhà nho được nhiều bổng lộc.
 3. Các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
 4. Các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.

Câu 9: Văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì:

 1. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước ĐNA.
 2. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước châu Á.
 3. Nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm phát triển kinh tế, xã hội ổn định.
 4. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước trên thế giới.

Câu 10: Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng nâng cao?

 1. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị
 2. Đạo Phật lấn át quyền của nhà vua
 3. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật
 4. Ảnh hưởng của đạo giáo và Phật giáo giảm dần

Câu 11: Tại sao văn học thời Trần đậm đặc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc?

 1. Do nền kinh tế phát triển. tinh thần tự cường của dân tộc dâng cao
 2. Do đất nước liên tục phải đương đầu và đều đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù
 3. Do nền văn hóa dân tộc được xây dựng và phát triển mạnh mẽ
 4. Do Đại Việt vươn lên trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á

Câu 12: Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

 1. Văn học chữ Hán suy tàn, văn học chữ Nôm phát triển mạnh mẽ.
 2. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều phát triển mạnh mẽ.
 3. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều không phát triển.
 4. Văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục?

 1. Mở các trường công để đào tạo con em quý tộc, quan lại
 2. Định lệ thi thái học sinh 7 năm 1 lần
 3. Quy định chọn tam khôi trong kì thi Đình
 4. Dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội dưới thời Trần...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm