Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Đẻ đất đẻ nước

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Đẻ đất đẻ nước. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 10 nhằm giúp các bạn nắm chắc được kiến thức bài Đẻ đất đẻ nước thông qua việc trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm.

Câu 1: “Đẻ đất đẻ nước” thuộc thể loại:

a. Sử thi thần thoại.

b. Sử thi anh hùng.

c. Sử thi dân gian.

d. Sử thi Việt Nam.

Câu 2: “Đẻ đất đẻ nước” là sử thi của dân tộc nào?

a. Êđê. b. Tày c. Mường d. Thái.

Câu 3: Nối cột

1. Móc muốn dậy nhưng chưa có

a. Tay

2. Bứng muốn dậy nhưng chưa có

b. Con sao

3. Luồng muốn dậy nhưng chưa có

c. Lưỡi

4. Con thác muốn dậy nhưng chưa có

d. Buồng

5. Hàng mai muốn dậy nhưng chưa có

e. Ngãnh

f. Lóng

Câu 4: Nối cột

1. Dây sọ

a. Muốn dậy leo vắt, leo vờ

2. Dây sắn

b. Muốn dậy néo vò

3. Dây củ mài

c. Muốn dậy leo đất leo nước

4. Con sao

d. Muốn dậy nhưng chua có con sao

5. Con thác

e. Muốn dậy nhưng chưa có ngày tháng

6. Chào mào

7. Cờ hẹp

Câu 5: Dung lượng của tác phẩm sử thi “Đẻ đất đẻ nước” là bao nhiêu?

a. 8003 câu b. 8503 câu c. 8305 câu d. 8005 câu.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sử thi “Đẻ đất đẻ nước”?

a. Đây là sản phẩm tinh thần, nhận thức của đồng bào Mường sống ở miền Tây Thanh Hóa và ở tỉnh Hòa Bình.

b. Đây là sản phẩm tinh thần của đồng bào Mường, sống ở miền Bắc Thanh Hóa và ở tỉnh Hòa Bình.

c. Đây là sản phẩm tinh thần, nhận thức của đồng bào Mường sống ở miền Tây Thanh Hóa và ở tỉnh Ninh Bình.

d. Đây là sản phẩm tinh thần, nhận thức của đồng bào Mường sống ở miền Đông Thanh Hóa và ở tỉnh Ninh Bình.

Câu 7: Từ “Thầy Mo” hay còn được gọi là gì?

a. Thầy pháp. b. Pháp sư c. Thầy cúng d. Thầy lang

Câu 8: Nội dung của sư thi “Đẻ đất đẻ nước” là gì?

a. Kể lại các sự việc ở trên trời và dưới đất từ khi chưa có sự hình thành vũ trụ.

b. Kể lại những sự kiện lịch sử có liên quan đến toàn thể cộng đồng.

c. Kể lại những chiến công lớn của con người từ khi vũ trụ chưa hình thành.

d. Kể lại các sự việc ở trần gian từ khi hình thành vũ trụ cho đến lúc bản mường được ổn định.

Câu 9: Đoạn trích “Đẻ đất đẻ nước” thuộc chương nào trong tác phẩm sử thi “Đẻ đất đẻ nước”?

a. Chương mở đầu. b. Chương kết thúc.

c. Chương thứ hai. d. Chương ba.

Câu 10: Từ “mo ne” có nghĩa là gì?

a. bẹ của buồng cau hoặc cây măng. b. Bẹ của tàu chuối, tàu dừa

c. một phần của thân tre d. một phần của cây cau

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 10

1a, 2c, 3(1f, 2d, 3e, 4b, 5c), 4(1c, 2b, 3a, 4e, 5d), 5b, 6a, 7c, 8d, 9a, 10a)

Đánh giá bài viết
1 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 10 Xem thêm