Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16 bao gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 11 của bản thân.

Bài tập Sinh học 11 bài 16: Tiêu hoá ở động vật (tiếp)

Câu 1. Chức năng không đúng với răng của thú ăn cỏ là

A. Răng cửa giữa và giật cỏ

B. Răng nanh nghiền nát cỏ

C. Răng trước hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ

D. Răng nanh giữ và giật cỏ

Câu 2. Chức năng không đúng với răng của thú ăn thịt là

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương

B. Răng cửa giữ thức ăn

C. Răng nanh cắn và giữ mồi

D. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ

Câu 3. Xét các loài sau:

(1) Ngựa (2) Thỏ (3) Chuột (4) Trâu

(5) Bò (6) Cừu (7) Dê

Trong các loại trên, những loài nào có dạ dày 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B. (1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Câu 4. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt là

A. Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn

B. Dùng răng cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt

C. Nhai thức ăn trước khi nuốt

D. Chỉ nuốt thức ăn

Câu 5. Sự tiêu hóa thức ăn ở dạng tổ ong diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ

Câu 6. Những đặc điểm nào sau đây không đúng với sự tiêu hóa thức ăn ở dạ lá sách?

(1) thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ

(3) hấp thụ bớt nước trong thức ăn

(4) thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Câu 7. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng

A. Làm tăng nhu động ruột

B. Làm tăng bề mặt hấp thụ

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hóa học

D. Tạo điều kiện cho tiêu hóa cơ học

Câu 8. Điểm khác nhau về bộ hàm và độ dài ruột ở thú ăn thịt so với thú ăn thực vật là răng nanh và răng hàm trước

A. Không sắc nhọn bằng; ruột dài hơn

B. Sắc nhọn hơn; ruột ngắn hơn

C. Không sắc nhọn bằng; ruột ngắn hơn

D. Sắc nhọn hơn; ruột dài hơn

Câu 9. Sự tiêu hóa ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?

A. Tiết ra pepsin và HCL để tiêu hóa protein có ở sinh vật và cỏ

B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn

C. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulozơ

D. Thức ăn được ở lên miệng để nhai lại

Câu 10. Trong các phát biểu sau:

(1) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn

(2) Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học

(3) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai và nghiền phát triển

(4) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai, răng trước hàm và nghiền phát triển

(5) Thú ăn thực vật có dạ dày 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài

(6) Một số loài thú ăn thịt có da dày đơn

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A B A B B B A C
Đánh giá bài viết
1 899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 11 Xem thêm