Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16 bao gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 11 của bản thân.

 • 1
  Chức năng không đúng với răng của thú ăn cỏ là
 • 2
  Chức năng không đúng với răng của thú ăn thịt là
 • 3

  Xét các loài sau:

  (1) Ngựa (2) Thỏ (3) Chuột (4) Trâu

  (5) Bò (6) Cừu (7) Dê

  Trong các loại trên, những loài nào có dạ dày 4 ngăn?

 • 4
  Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt là
 • 5
  Sự tiêu hóa thức ăn ở dạng tổ ong diễn ra như thế nào?
 • 6
  Những đặc điểm nào sau đây không đúng với sự tiêu hóa thức ăn ở dạ lá sách?
  (1) thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại
  (2) tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ
  (3) hấp thụ bớt nước trong thức ăn
  (4) thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ
  Phương án trả lời đúng là:
 • 7
  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng
 • 8
  Điểm khác nhau về bộ hàm và độ dài ruột ở thú ăn thịt so với thú ăn thực vật là răng nanh và răng hàm trước
 • 9
  Sự tiêu hóa ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào?
 • 10
  Trong các phát biểu sau:
  (1) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn
  (2) Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học
  (3) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai và nghiền phát triển
  (4) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai, răng trước hàm và nghiền phát triển
  (5) Thú ăn thực vật có dạ dày 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài
  (6) Một số loài thú ăn thịt có da dày đơn
  Có bao nhiêu phát biểu đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 2.536
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm