Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 15

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Tài liệu Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 15 là tài liệu hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện lý thuyết bài học, làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau, nâng cao kết quả học tập của bản thân.

 • 1
  Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì
 • 2
  Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là
 • 3
  Điều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?
 • 4
  Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là
 • 5
  Ở động vật có ống tiêu hóa
 • 6
  Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa
 • 7
  Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được
 • 8
  Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 3.190
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm