Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 11

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, nắm vững lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao cùng nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau, VnDoc xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11.

 • 1
  Quang hợp quyết định khoản
 • 2

  Năng suất tinh tế là

 • 3
  Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được
 • 4

  Cho các biện pháp sau:

  (1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

  (2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

  (3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

  (4) Trồng cây với mật độ dày đặc để là nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

  (5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

  (6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý.

  Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

 • 5
  Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là
 • 6

  Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.631
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm