Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 9

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 9 là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình củng cố lý thuyết nội dung bài học, giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập bản thân.

 • 1

  Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

 • 2
  Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng
 • 3
  Sản phẩm của pha sáng gồm:
 • 4
  Nhóm thực vật C3 được phân bố
 • 5

  Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

 • 6
  Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở
 • 7
  Thực vật C4 được phân bố
 • 8
  Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 3.364
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm