Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17 là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện tại nhà, nắm vững lý thuyết bài học cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 11.

 • 1
  Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là
 • 2

  Xét các loài sinh vật sau:

  (1) tôm (2) cua (3) châu chấu

  (4) trai (5) giun đất (6) ốc

  Những loài nào hô hấp bằng mang?

 • 3
  Côn trùng hô hấp
 • 4
  Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở
 • 5
  Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là
 • 6
  Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp
 • 7

  Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình

 • 8

  Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 2.290
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm