Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 18

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 18, là tài liệu không chỉ có các câu hỏi lý thuyết mà còn bao gồm bài tập trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa theo nội dung trọng tâm của bài học.

 • 1

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là

 • 2
  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực
 • 3
  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là
 • 4
  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng
 • 5

  Ở hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 diễn ra như thế nào?

 • 6
  Máu trao đổi chất với tế bào qua thành
 • 7

  Trong các loài sau đây:

  (1) tôm (2) cá (3) ốc sên

  (4) ếch (5) trai (6) bạch tuộc (7) giun đốt

  Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào?

 • 8

  Nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào vì một lượng CO2

 • 9

  Hệ tuần hoàn của đa số động vật thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở vì

 • 10
  Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.870
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm