Trắc nghiệm Sử 10 bài 34 - 35

Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 34 - 35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào?

A. Tương đối phát triển

B. Phát triển đạt đến trình độ cao

C. Tồn tại đan xen giữa các yếu tố tư bản chủ nghĩa và phong kiến

D. Không phát triển được vì thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường

Đáp án: B

Câu 2. Người đặt nền tảng cho việc tìm kiếm năng lượng hạt nhân

A. Maicơn Pharađây

B. Pie Quyri và Mari Quyri

C. Rơnghen

D. Jun

Đáp án: B

Câu 3. Đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học là nhà bác học nào?

A. Maicơn Pharađây

B. Lômônôxốp

C. Menđêlêép

D. Jun

Đáp án: C

Câu 4. Học thuyết Tiến hóa là do nhà bác học nào nêu ra?

A. Đacuyn B. Lômônôxốp C. Pápl D. Lenxơ

Đáp án: A

Câu 5. Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phát triển ngành nào?

A. Chế tạo ô tô

B. Chế tạo máy bay

C. Khai thác mỏ

D. Giao thông vận tải

Đáp án: A

Câu 6. Năm 1903 là mốc đánh dấu

A. Sự xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới

B. Sự xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới

C. Sự xuất hiện chiếc tàu thủy đầu tiên trên thế giới

D. Sự xuất hiện chiếc tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

Đáp án: B

Câu 7. Trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nhiều nguồn năng lượng được phát hiện và đưa vào sử dụng, ngoại trừ

A. Than đá B. Điện C. Dầu mỏ D. Hạt nhân

Đáp án: D

Câu 8. Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

A. Toán học B. Vật lí học C. Hóa học D. Sinh học

Đáp án: B

Câu 9. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp?

A. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”

B. Sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất

C. Sử dụng phân bón hóa học

D. Phương pháp canh tác được cải tiến

Đáp án: A

Câu 10. Vì sao khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng

A. Chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất

B. Sự phát triển của nền công nghiệp quân sự

C. Tiến hành các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau

D. Xuất hiện giai cấp công nhân

Đáp án: A

Câu 11. Quá trình tập trung sản xuất ở nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả

A. Kinh tế bị đình trệ

B. Xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp

C. Các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn

D. Xuất hiện giai cấp công nhân

Đáp án: C

Câu 12. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

A. Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản

B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền

C. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Đáp án: B

Câu 13. Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào?

A. Đứng đầu thế giới

B. Đứng thứ hai thế giới

C. Mất dần địa vị độc quyền

D. Lạc hậu nhất châu Âu

Đáp án: C

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân của tình hình đó?

A. Máy móc, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp

B. Việc đổi mới đầu tư máy móc, công nghệ rất tốn kém

C. Tư sản Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản

D. Nền công nghiệp Anh chịu sự cạnh tranh gay gắt của Pháp, Đức, Mĩ

Đáp án: D

Câu 15. Anh vẫn đứng đầu thế giới trên một số lĩnh vực, ngoại trừ

A. Sản lượng nông nghiệp

B. Thương mại

C. Tài chính, xuất khẩu tư bản

D. Thuộc địa

Đáp án: A

Câu 16. Các công ti độc quyền ở Anh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là

A. Trong công nghiệp

B. Trong nông nghiệp

C. Trong thương mại

D. Lĩnh vực ngân hàng

Đáp án: D

Câu 17. Trong lĩnh vực nào nước Anh chỉ tự túc được 1 /3 nhu cầu?

A. Máy móc

B. Lương thực

C. Tiền tệ

D. Sản lượng thép

Đáp án: B

Câu 18. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì

A. Giới cầm quyền ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa

B. Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu

C. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản

D. Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm nhất

Đáp án: B

Câu 19. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trong số các nước tư bản

A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

Đáp án: D

Câu 20. Có nhiều nguyên nhân khiến nền công nghiệp Pháp phát triển chậm lại, ngoại từ

A. Chính phủ không quan tâm phát triển công nghiệp

B. Phải bồi thường chiến phí cho Đức

C. Giai cấp tư sản chỉ quan tâm cho những nước chậm tiến vay lãi kiếm lợi nhuận cao

D. Các chủ tư bản không quan tâm đầu tư nhiều đến phát triển sản xuất

Đáp án: A

Câu 21. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là

A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn lạc hậu

B. Ruộng đất phân tán, manh mún

C. Một số ngành nghề nổi tiếng bị cạnh tranh gay gắt nên cũng giảm sút

D. Hình thành một số công ti đặc quyền

Đáp án: D

Câu 22. Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là

A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao

B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao

C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao

D. Chi phối hoàn toàn nhà nước

Đáp án: B

Câu 23. So với Anh, việc xuất khẩu tư bản của Pháp có điểm khác là

A. Chú trọng xuất khẩu sang các thuộc địa

B. Chỉ chú trọng cho vay với lãi suất nặng

C. Chỉ chú trọng cho Nga vay

D. Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt

Đáp án: B

Câu 24. Diện tích thuộc địa của Pháp đứng hàng thứ mấy so với các đế quốc khác?

A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

Đáp án: B

Câu 25. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là

A. Đế quốc thực dân

B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

C. Đế quốc cho vay lãi

D. Đế quốc đi vay lãi

Đáp án: C

Câu 26. Sau năm 1871, nền kinh tế Đức có điểm gì nổi bật?

A. Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh

B. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

C. Chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản

D. Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu

Đáp án: A

Câu 27. Đến đầu thế kỉ XX điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là

A. Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

B. Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

C. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp

D. Trở thành nước công nghiệp

Đáp án: B

Câu 28. Các tổ chức độc quyền ở Đức được hình thành dưới hình thức

A. Tơrớt

B. Cácten

C. Xanhđica

D. Cácten và Xanhđica

Đáp án: D

Câu 29. Sự kiện nào góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX?

A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860

B. Kết thúc nội chiến 1861 – 1865

C. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đáp án: B

Câu 30. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực ngoại trừ

A. Sản xuất công nghiệp

B. Độ dài đường sắt

C. Ngoại thương và xuất khẩu tư bản

D. Sản lượng nông nghiệp

Đáp án: C

Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến?

A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu

B. Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao và được bổ sung liên tục

C. Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

D. Tiếp thu được những thành tựu khoa học

Đáp án: A

Câu 32. Hình thức tổ chức độc quyền ở Mĩ là

A. Tơrớt

B. Cácten

C. Xanhđica

D. Côngxoócxom

Đáp án: A

Câu 33. “Vua” độc quyền nổi tiếng ở Mĩ từ cuối thế kỉ XIX là

A. “Vua dầu mỏ” Rốcphelơ

B. “Vua thép” Moócgan

C. “Vua ô tô” Pho

D. Rốcphelơ và Moócgan

Đáp án: D

Câu 34. Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì

A. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ

B. Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha

C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mình

D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philippin giành độc lập

Đáp án: B

Câu 35. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế

B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội

C. Tăng cường xâm lược thuộc địa

D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

Đáp án: B

Câu 36. Điểm khác nhau giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc

B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội của các tổ chức độc quyền

C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa

D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản

Đáp án: C

Câu 37. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp đến lịch sử của nhiều nước châu Á, châu Phi trong đó có Việt Nam?

A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế

B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

C. Tăng cường xâm lược thuộc địa

D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới

Đáp án: C

Câu 38: Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp) thuộc lĩnh vực nào

A. Lĩnh vực toán học.

B. Lĩnh vực vật lí.

C. Lĩnh vực hoá học.

D. Lĩnh vực sinh học.

Đáp án: B

Câu 39: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự hình thành các công ti độc quyền là gì?

A. Do tiến bộ của khoa học - kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu – Mĩ tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản.

B. Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới nhiều hình thức: các ten, xanhđica, tơrơt.

C. Do sử dụng năng lượng mới trong sản xuất công nghiệp.

D. Tất cả các nguyên nhân trên.

Đáp án: A

Câu 40: Rô-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất. Đó là phát minh thuộc lĩnh vực nào?

A. Hóa học.

B. Sinh học.

C. Địa lí học.

D. Vật lí học.

Đáp án: D

Câu 41: Một trong các lí do để giải thích vì sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là:

A. chủ nghĩa đế quốc với đế quốc luôn tranh chấp thuộc địa.

B. chủ nghĩa để quốc luôn bóc lột giai cấp công nhân.

C. chủ nghĩa đế quốc luôn gây chiến tranh.

D. chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của nhân loại.

Đáp án: A

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 34 - 35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 10 Xem thêm