Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25 (Tiết 2) do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bao gồm các dạng bài tập lý thuyết, vận dụng khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học môn Vật Lý.

Bài tập Vật lý 11 bài 25: Tự cảm

Câu 1. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng?

A. L2 = 3L1

B. L1 = 3L2

C. L2 = 9L1

D. L1 = 9L2

Câu 2. Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu cắt nang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là

A. L’ = 2l

B. L’ = L/2

C. L’ = L

D. L’ = L/4

Câu 3. Một ống dây hình trụ dài 40cm, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 200cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là

A. 3,14.10-2H

B. 6,28.10-2H

C. 628H

D. 314H

Câu 4. Một ống dây có độ từ cảm L = 0,1H. Nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

A. 10V

B. 0,1kV

C. 20V

D. 2kV

Câu 5. Một ống dây có độ tự cảm L = 0,2 H. Trong một giây dòng điện giảm đều từ 5 A xuống 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây là:

A. 1V

B. 2V

C. 0,1 V

D. 0,2 V

Câu 6. Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ tự cảm của ống dây và độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. L = 4,2H, etc = 21V

B. L = 1,68H, etc = 8,4V

C. L = 0,168H, etc = 0,84V

D. L = 0,42H, etc = 2,1V

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B B C A D
Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm