Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong các văn bản Thuế

Từ điển thuật ngữ sử dụng trong các văn bản Thuế

Kiến thức về thuế là một trong những kiến thức rất quan trọng trong ngành kế toán. Hãy cùng học tiếng anh chuyên ngành kế toán trực tuyến với bài học về các thuật ngữ liên quan đền thuế dưới đây nhé.

Từ điển Tiếng Anh kinh tế

Từ điển thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh

Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ThuếTừ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thuế
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Thuế
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thuế

Đánh giá bài viết
1 1.951
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm