Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là tài liệu chuyên ngành cần thiết mà VnDoc xin được gửi tới các bạn sinh viên ngành Bảo hiểm tham khảo với nhu cầu tuyển dụng nhân sự bảo hiểm đòi hỏi rất cao và những kiến thức chuyên ngành về tiếng Anh cũng với các tài liệu bảo hiểm rất khó tìm. Mời các bạn xem tài liệu.

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là tài liệu thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành Bảo hiểm.

Key Term Thuật ngữ
Accidental death benefit Quyền lợi BH chết do tai nạn
account Tài khoản
accountability Khả năng đảm đương công việc
accounting Kế toán
accounting conservation Nguyên tắc thận trọng trong kế toán
Acquisition Sự mua lại quyền kiểm soát
active management strategy Chiến lược quản lý năng động
Activity based costing Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động
actuarial assumptions Các giả định tính phí
actuary Định phí viên
adequate rate Tỷ lệ phí thích hợp
admitted asset Tài sản được thừa nhận
advanced underwriting Dept Phòng đánh giá rủi ro cao cấp
agency -building distribution sys Hệ thống phân phối thông qua đại lý
agency contract Hợp đồng đại lý
Agency law Luật về đại lý
agency office Văn phòng đại lý
Agency relationship Quan hệ đại lý
Agent Đại lý
Agent - broker Đại lý - Môi giới
Agent's statement Báo cáo đại lý
aggressive financial strategy Chiến lược tài chính táo bạo
alien corporation Doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ)
amortization Trả dần
Đánh giá bài viết
1 1.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm