Vật lý 10 - Ebook

24 16.950

Nội dung giáo án:

Chương 1: Chuyển Động Thẳng Đều
§ 1 Mở đầu
§ 2 Chuyển động thẳng đều – Vận tốc
§ 3 Phương trình vận tốc
§ 4 Bài tập
§ 5 Công thức công vận tốc
§ 6 Bài tập

Chương 4: Các định luật về chuyển động
§ 21 Sự tương tác giữa các vật – Khái niệm lực
§ 22 Sự cân bằng lực
§ 23 Định luật 1 Newton – Quán tính
§ 24 Định luật 2 Newton – Đơn vị lực
§ 25 Định luật 3 Newton
§ 26 Khối lượng và khối lượng riêng

Chương 5: Các lực cơ học

§ 28 Lực hấp dẫn
§ 29 Lực đàn hồi – Đo lực bằng lực kế
§ 30 Bài tập
§ 31 Lực ma sát trượt
§ 32 Lực ma sát nghỉ và lực ma sát lăn
§ 33 Bài tập
§ 34 Kiểm tra

Theo Edu.vn

Đánh giá bài viết
24 16.950

Video đang được xem nhiều

Học tập Xem thêm