Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Five Little Ducks

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Five Little Ducks

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Five Little Ducks (5 chú vịt con) với giọng hát dễ thương, giai điệu vui tươi cùng tiết tấu nhanh, sẽ giúp các em vui vẻ và có những giây phút thú vị. Không chỉ có vậy, Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Five Little Ducks giúp các em làm quen với Tiếng Anh và luyện tập kỹ năng nghe Tiếng Anh hiệu quả.

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Phonics Song

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four Seasons in a Year

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Bingo Dog Song

Mời các bạn tham khảo lyrics bài hát 5 little ducks:

Tiếng Anh Tiếng Việt
Five little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But none of the five little ducks came back.

Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
"Quack, quack, quack."
And all of the five little ducks came back.

5 chú vịt con
1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Nhưng chỉ có 4 chú vịt con trở về

4 chú vịt con
1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Nhưng chỉ có 3 chú vịt con trở về

3 chú vịt con
1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Nhưng chỉ có 2 chú vịt con trở về

2 chú vịt con
1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Nhưng chỉ có 1 chú vịt con trở về

1 chú vịt con
1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Nhưng chẳng có chú vịt con nào trở về

Mẹ vịt buồn bã
Đi tìm kiếm 1 ngày kia
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:
"Quác, quác, quạc, quạc."
Rồi 5 chú vịt con cùng nhau trở về.

Từ mới trong bài hát Five Little Ducks:

Five Little Ducks

Duck (Con vịt)

Five Little Ducks

Day (Ngày)

Five Little Ducks

Five (số 5)

Five Little Ducks

Hill (Đồi)

Five Little Ducks

Mother (Mẹ)

Video Five Little Ducks

Sad (Buồn)

Đánh giá bài viết
11 4.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm