235 câu trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 67 trang tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án kèm lời giải chi tiết. Các bài tập được phân thành các dạng: Dạng 1. Số phức và các phép toán; Dạng 2. Phương trình trên tập số phức; Dạng 3. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước; Dạng 4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức; Dạng 5. Biểu diễn hình học của số phức; Dạng 6. Số phức và GTLN - GTNN

Bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm