747 câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số

NGUYN BẢO VƯƠNG
747 BÀI TP TRC
NGHIM CC TR HÀM S
BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM
SDT: 0946798489
Bờ Ngoong – Chư Sê – Gia Lai
747 Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số Giáo viên: Nguyễn Bảo Vương
Biên soạn và sưu tầm 1
Thy Phan Ngc Chiến
Câu 1: Giá tr cực đại ca hàm s
3
34y x x
A. 2 B. 1 C.
6
D.
1
Câu 2: Đim cực đại của đồ th hàm s
32
2 3 2y x x
là:
A.
0; 2
B.
2;2
C.
D.
1; 7
Câu 3 : Đimcicthhàms
32
32y x x x
là:
A.
1;0
B.
3 2 3
1;
39




C.
0;1
D.
3 2 3
1;
29





.
Câu 4: Hàm s
2
33
2
xx
y
x

đạt cực đại ti:
A.
1x
B.
2x
C.
3x
D.
0x
Câu 5: Hàm s:
3
34y x x
đạt cc tiu ti x bng
A. -1 B. 1 C. - 3 D. 3
Câu 6: Hàm s:
42
1
23
2
y x x
đạt cực đại ti x bng
A. 0 B.
2
C.
2
D.
2
Câu 7: Hàm s
32
3 3 4y x x x
có bao nhiêu cc tr?
A. 1 B. 2 C.0 D. 3
Câu 8: Cho hàm s
3
2
2
23
33
x
y x x
. Toạ độ điểm cực đại của đồ thhàm s
SDT: 0946798489 2
A. (-1;2) B. (1;2) C.
D. (1;-2)
Câu 9: Hàm s
42
4 3 1y x x
A.Mt c đại và hai cc tiu B. Mt cc tiu và hai cực đại
C. Mt cực đại duy nht D. Mt cc tiu duy nht
Câu 10: Giá tr cực đại ca hàm s
32
3 3 2y x x x
bng
A.
3 4 2
B.
3 4 2
C.
3 4 2
D.
3 4 2
Câu 11: Tìm m để hàm s
32
3 12 2y mx x x
đạt cực đại ti
2x
A.
2m 
B.
3m 
C.
0m
D.
1m 
Câu 12: Cho hàm s
4
3
41
4
x
y x x
. Gi
12
, xx
hai nghim của phương trình
'0y
. Khi đó,
12
xx
bng:
A.
1
B. 2 C. 0 D. 1
Câu 13: Tìm m để hàm s
42
2 1 3y x m x
có ba cc tr
A.
0m
B.
1m 
C.
1m
D.
0m
Câu 14: Tìm m để hàm s
3 2 2
1
12
3
y x m x m m x
có cực đại và cc tiu
A.
2m 
B.
1
3
m 
C.
2
3
m 
D.
1m 
Câu 15: Gi
12
, yy
lần lượt giá tr cực đi giá tr cc tiu ca hàm s
42
10 9y x x
. Khi đó,
12
yy
bng:
A.
7
B. 9 C.
25
D.
25

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số

747 câu hỏi trắc nghiệm cực trị của hàm số. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm của thầy Nguyễn Bảo Vương để gửi tới quý thầy cô và các em học sinh lớp 12. Tài liệu giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học về cách tìm cực trị của hàm số, tìm m để hàm số có 3 cực trị hay tìm m để hàm số có cực trị, đồng thời tích lũy kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm, quý thầy cô có thêm tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy của mình.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết 747 câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp gồm có 747 câu hỏi trắc nghiệm về cực trị của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 747 câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu về cực trị của hàm số:

Đánh giá bài viết
3 2.702
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 12

    Xem thêm