Bài tập Tiếng Anh tìm từ phát âm giống nhau có đáp án

3 4.098

Bài tập Tiếng Anh tìm từ phát âm giống nhau có đáp án gồm 10 bài tập nhỏ được VnDoc.com đăng tải giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả. Bài tập đòi hỏi các bạn phải biết cách phát âm và tìm ra từ nào có cách phát âm giống với từ được gạch chân. Hãy nâng cao khả năng nói Tiếng Anh của mình qua những tài liệu luyện phát âm Tiếng Anh như Ship or Sheep và làm bài kiểm tra này nhé.

Bài tập Tiếng Anh tìm từ phát âm giống nhau có đáp án

Xem video hướng dẫn phát âm Tiếng Anh tại đây

Name________________
Date________________

Same Sound 1

Directions: Find the word that has the same sound as the underlined letter or letters in the first word.

Example: Board sounds like tore.

1) GROW:

A. town
B. more
C. house
D. both

2) CRAZY:

A. ball
B. place
C. nasty
D. cap

3) EAT:

A. see
B. great
C. cat
D. play

4) SHY:

A. skate
B. day
C. eye
D. ship

5) SINK:

A. fine
B. think
C. time
D. pick

6) BOTTLE:

A. model
B. hotel
C. little
D. puddle

7) BAG:

A. cake
B. bake
C. hat
D. tea

8) LOVE:

A. mop
B. show
C. mouth
D. plug

Đánh giá bài viết
3 4.098
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm