Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 có đáp án

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 là bộ đề thi tổng hợp các vòng thi Violympic giải Toán trên mạng kèm theo đáp án giúp các bạn học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Bao thứ nhất đựng 12 kg gạo. Bao thứ hai đựng 16 kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki - lô - gam gạo, biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo.

a) 17 b) 28 c) 43 d) 13
Câu 2.2: Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh dài 1/2m.

a) 3/4 b) 1/12 c) 1/4 d) 2/3

Câu 2.3: Tìm x, biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449

a) 448 b) 447 c) 445 d) 440

Câu 2.4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là:

a) 150cm2 b) 100cm2 c) 75cm2 d) 1242 cm2

Câu 2.5: Cho một số có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số của số đó là bao nhiêu?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 4

Câu 2.6: Phân số nào dưới đây có giá trị nhỏ hơn 2?

a) 21/10 b) 22/11 c) 23/12 d) 20/9

Câu 2.7: Tìm số liền trước của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

a) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2.8: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu?

a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550

Câu 2.9: Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25.

a) 139 b) 481 c) 114 d) 367
Câu 2.10: Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?

a) 36 b) 56 c) 21 d) 49

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống (....)

Câu 3.1 Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách đi tiến 9 bước thì lùi lại 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách điểm xuất phát bao nhiêu bước?

câu 3.2 Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45. Tính tuổi em hiện nay.

Câu 3.3: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?

Câu 3.4: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.

Câu 3.5: Giá trị biểu thức: 34288 : 16 + 257 x 135 là

Câu 3.6: Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.

câu 3.7: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Câu 3.8: Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì thương lớn nhất của số đó là bao nhiêu?

Câu 3.9: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2016 có thương và số dư bằng nhau.

Câu 3.10: Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn không ít hơn 8 viên bi cùng màu?

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2016 - 2017 VÒNG 2

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm giá trị của biểu thức:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

a) 1/ 6; b) 5/6; c) 1/3; d) 2/3

Câu 2: Tìm x, biết x + x/ 3 = 24 Vậy x là

a) 24; b) 12; c) 18; d) 6

Câu 3: Tìm y, biết (5/7 - y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là

a) 3/7; b) 2/7; c) 8/7; d) 1

Câu 4: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a) 8999; b) 8853; c) 8976; d) 8876

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:

a) 395; b) 431; c) 400; d) 430

Câu 6: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:

a) 0; b) 40; c) 400; d) 4

Câu 7: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là:

a) 1200; b) 10005; c) 10020; d) 10200

Câu 8: Số bé bằng 2/5 số lứn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là:

a) 16; b) 80; c) 160; d) 32

Câu 9: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

a) 69; b) 150; c) 177; d) 135

Câu 10: Hiệu 2 số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tổng của 2 số là 500. Vậy số lớn là:

a) 155; b) 299; c) 201; d) 245

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Câu 4: Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số đó bằng 48. Vậy số bé là...

Câu 5: Tổng hai số là 362. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là:...

Câu 6: Tổng hai số là 7/15. Nếu thêm vào số thứ nhất 1/3 thì tổng hai số là:....

Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:....

Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2;3 và 5 là...

Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là:....

Câu 10: Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số lớn là:.....

Đánh giá bài viết
84 17.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm