Cán bộ, công chức không phải bồi dưỡng tập sự từ 10/12/2021

Cán bộ, công chức không phải bồi dưỡng tập sự

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Cán bộ, công chức không phải bồi dưỡng tập sự từ 10/12/2021.

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã có Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. So với Nghị định 101/2017 thì Nghị định 89/2021 có gì đổi mới? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Nghị định 89/2021/NĐ-CP cũng như quy định về bồi dưỡng tập sự của cán bộ, công chức.

Trong đó, khoản 2 Điều 1 Nghị định 89 sửa đổi hình thức bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Điều 15. Hình thức bồi dưỡng

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.
3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.
4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, so với Nghị định 101/2017, Nghị định 89/2021 không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021 - thời điểm có hiệu lực của Nghị định này. Ngoài ra, Nghị định 89 cũng bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 17 Nghị định 101/2017 hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức,... trước 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng theo Nghị định 89.

Nghị định có hiệu lực từ 10/12/2021.

Đánh giá bài viết
1 446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản pháp luật Xem thêm