Câu hỏi vấn đáp môn Lịch sử học thuyết kinh tế

Câu hỏi vấn đáp môn Lịch sử học thuyết kinh tế

Câu hỏi vấn đáp môn Lịch sử học thuyết kinh tế là tài liệu hệ thống lại kiến thức lịch sử học thuyết kinh tế, giúp các bạn sinh viên ôn tập tốt môn học này, chuẩn bị hiệu quả hơn cho bài thi vấn đáp hết môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tiểu luận môn Kinh tế môi trường

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế Thương mại Việt - Anh

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Câu hỏi và đáp án
LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn

1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?

Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực.

2. Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp mới là nguồn gốc thật sự của của cải?

Sai. Chủ nghĩa trọng thương chỉ coi hoạt động ngoại thương là nguồn gốc thật sự của của cải.

3. Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.

Đúng. Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng để tăng của cải cho quốc gia, trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.

4. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản tiết kiệm chi phí thương mại.

Sai. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, không một người nào thu được lợi mà không làm thiệt hại cho kẻ khác.

5. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá.

Sai. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp có được là do tiết kiệm các khoản chi phí thương mại

6. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì tài sản chỉ được tạo ra trong sản xuất

Đúng. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì tài sản được tạo ra trong sản xuất.

7. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.

Sai. Sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp. Nông nghiệp là ngành kinh tế sản xuất duy nhất, còn công nghiệp chỉ tiêu dùng chứ hoàn toàn không có sản xuất.

8. William Petty cho rằng giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do cung - cầu thị trường quyết định.

Sai. William Petty cho rằng: giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do thời gian hao phí lao động quyết định.

9. Wiliam Petty cho rằng: Đánh giá quá cao tiền là một sai lầm.

Đúng: Ông cho rằng tiền tệ không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn của sự giàu có. Vì vậy đánh giá cao tiền là một sai lầm.

10. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.

Đúng. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.

11. William ủng hộ việc tăng tiền lương cao cho công nhân để khuyến khích họ lao động hăng say hơn.

Sai. William phản đối việc tăng tiền lương quá cao cho công nhân.

12. Theo Adam Smith, "Bàn tay vô hình" chính là các quy luật khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành vi của con người.

Đúng. Theo Adam Smith, "Bàn tay vô hình" chính là các quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi của con người

13. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá và tự do kinh tế, tự do trao đổi.

Sai. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá, không phải tự do kinh tế, tự do trao đổi.

14. Adam Smith cho rằng Nhà nước phải can thiệp vào tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt kinh tế vượt quá sức của một doanh nghiệp.

Sai. Adam Smith cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào các hoạt động kinh tế, trừ những hoạt động kinh tế vượt quá sức của một doanh nghiệp. Hãy để "bàn tay vô hình" điều tiết nền kinh tế.

15. Adam Smith không đánh giá đúng về tiền tệ, coi tiền là môi giới giản đơn.

Đúng. Adam Smith không đánh giá đúng về tiền tệ, coi tiền chỉ là môi giới giản đơn: Là phương tiện kỹ thuật làm cho trao đổi được thuận tiện.

16. Adam Smith coi tiền có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hoá.

Đúng. Adam Smith coi tiền là "bánh xe vĩ đại của lưu thông"

17. Trong lý luận về giá trị lao động, Adam Smith cho rằng giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi.

Sai. Adam Smith cho rằng giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi.

18. Adam Smith cho rằng: Không chỉ có lao động nông nghiệp mà cả lao động công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận.

Đúng. Adam Smith cho rằng: Không chỉ có lao động nông nghiệp mà cả lao động công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận.

19. Theo Adam Smith, tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng cao

Sai. Theo, Adam Smith tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm

20. Theo lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì không nên tiến hành hoạt động trao đổi hàng hoá vì không có lợi.

Sai: Theo lý thuyết lợi thế so sánh Adam Smith thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì vẫn có lợi khi sản xuất sản phẩm có bất lợi nhỏ nhất và tiến hành hoạt động trao đổi thương mại với quốc gia có lợi thế tuyệt đối hoàn toàn trong việc sản xuất ra các sản phẩm.

Đánh giá bài viết
1 3.100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cao đẳng - Đại học Xem thêm