Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lý lớp 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN VẬT LỚP 6
A- HỌC
I. CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG.
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
1. Đo độ dài.
Đo thể tích
Kiến thức
- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ ĐCNN của
chúng.
năng
- Xác định được GHĐ ĐCNN của dụng cụ đo đ dài, đo thể tích.
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.
- Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn
không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.
Chỉ dùng các đơn v hợp pháp do
Nhà nước quy định.
HS phải thực hành đo đ dài, thể tích
theo đúng quy trình chung của phép
đo, bao gồm: ước lượng cỡ giá trị cần
đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp;
đo đọc giá trị đo đúng quy định;
tính giá trị trung bình.
2. Khối lượng
lực
a) Khối lượng
b) Khái niệm
lực
c) Lực đàn hồi
d) Trọng lực
e) Trọng
lượng riêng.
Kiến thức
- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.
- Nêu được dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.
- Nêu được dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi
chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
- Nêu được dụ về một số lực.
- Nêu được dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng
chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.
- Nhận biết được lực đàn hồi lực của vật b biến dạng tác dụng lên vật
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Khối lượng
riêng
làm biến dạng.
- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng
nhiều hay ít.
- Nêu được đơn vị đo lực.
- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật độ lớn
của được gọi trọng lượng.
- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa đơn
vị đo P, m.
- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) và
viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối
lượng riêng đo trọng lượng riêng.
- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.
năng
- Đo được khối lượng bằng cân.
- Vận dụng được công thức P = 10m.
- Đo được lực bằng lực kế.
- Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.
- Vận dụng được các công thức D =
V
m
d =
V
P
để giải các bài tập đơn
giản.
Trung học sở, coi trọng lực gần
đúng bằng lực hút của Trái Đất
chấp nhận một vật Trái Đất khối
lượng 1kg thì trọng lượng xấp
xỉ 10N. vậy P = 10m trong đó m
tính bằng kg, P tính bằng N.
Bài tập đơn giản những bài tập
khi giải chúng, chỉ đòi hỏi sử dụng
một công thức hoặc tiến hành một
hay hai lập luận (suy luận).
3. Máy
đơn giản:
mặt phẳng
Kiến thức
- Nêu được các máy đơn giản trong các vật dụng thiết bị thông
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
nghiêng, đòn
bẩy, ròng rọc
thường.
- Nêu được tác dụng của máy đơn giản giảm lực kéo hoặc đẩy vật
đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các dụ thực tế.
năng
- Sử dụng được máy đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế
cụ thể chỉ được lợi ích của nó.
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.
1. ĐO ĐỘ DÀI
Stt
Chuẩn kiến thức, năng
quy định trong chương
trình
Ghi chú
1
Nêu được một số dụng c
đo độ dài với GHĐ
ĐCNN của chúng.
Để đo độ dài nhỏ, đường kính trong của ống trụ (ống nước,
vòi máy nước) đường kính các trục hay các viên bi... người
ta cong dùng thước pame (trong thực tế, thay dùng thước
kẹp thì người ta dùng compa để xác định khoảng cách
(đường kính trong hay đường kính ngoài) rồi dùng thước
thẳng để đo độ dài của khoảng cách đó.
2
Xác định được GHĐ,
ĐCNN của dụng cụ đo độ
dài.

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lý lớp 6

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lý lớp 6 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học phần Vật lý lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lý lớp 6

CƠ HỌC CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

GHI CHÚ

1. Đo độ dài. Đo thể tích

Kiến thức

- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

Kĩ năng

- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích.

- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.

- Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

Chỉ dùng các đơn vị hợp pháp do Nhà nước quy định.

HS phải thực hành đo độ dài, thể tích theo đúng quy trình chung của phép đo, bao gồm: ước lượng cỡ giá trị cần đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp; đo và đọc giá trị đo đúng quy định; tính giá trị trung bình.

2. Khối lượng và lực

a) Khối lượng

b) Khái niệm lực

c) Lực đàn hồi

d) Trọng lực

e) Trọng lượng riêng. Khối lượng riêng

Kiến thức

- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.

- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.

- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

- Nêu được ví dụ về một số lực.

- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.

- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.

- Nêu được đơn vị đo lực.

- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.

- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.

- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng và đo trọng lượng riêng.

- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.

Kĩ năng

- Đo được khối lượng bằng cân.

- Vận dụng được công thức P = 10m.

- Đo được lực bằng lực kế.

- Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.

- Vận dụng được các công thức D = \frac{m}{V}và d = \frac{P}{V} để giải các bài tập đơn giản.

Ở Trung học cơ sở, coi trọng lực gần đúng bằng lực hút của Trái Đất và chấp nhận một vật ở Trái Đất có khối lượng là 1kg thì có trọng lượng xấp xỉ 10N. Vì vậy P = 10m trong đó m tính bằng kg, P tính bằng N.

Bài tập đơn giản là những bài tập mà khi giải chúng, chỉ đòi hỏi sử dụng một công thức hoặc tiến hành một hay hai lập luận (suy luận).

3. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc

Kiến thức

- Nêu được các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thường.

- Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

Kĩ năng

- Sử dụng được máy cơ đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ được lợi ích của nó.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 1.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 6 Xem thêm