Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ văn lớp 6 Học kì 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
HỌC 2
BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
(Trích Dế Mèn phiêu lưu - HOÀI)
I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên.
- Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong
đoạn trích.
II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi.
- Dế Mèn : một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột
kiêu ngạo.
- Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích.
2. Kỹ năng:
- Văn bản truyện hiện đại yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả.
- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.
- Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết
miêu tả.
------------------------
PHÓ TỪ
I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Nắm được các đặc điểm của p từ
- Nắm được các loại phó từ.
II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Khái niệm phó từ :
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
+ Ý nghĩa khái quát của phó từ.
+ Đặc điểm ngữ pháp của phó từ (khả năng kết hợp của phó từ,chức vụ
ngữ pháp của phó từ).
- Các loại phó từ.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết phó từ trong văn bản
- Phân biệt các loại phó từ.
- Sử dụng phó t đ đặt câu.
------------------------
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ
I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Biết được hoàn cảnh cần sử dụng văn miêu tả.
- Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả.
- Nhận diện vận dụng văn miêu tả khi nói viết.
II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Mục đích của miêu tả
- Cách thức miêu tả.
2. Kỹ năng:
- Nhận diện được đoạn văn , bài văn miêu tả.
- Bước đầu xác định được nội dung của một đoạn văn hay bài văn miêu tả,
xác định đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài
văn miêu tả.
------------------------
SÔNG NƯỚC MAU
(Trích Đất rừng phương Nam - ĐOÀN GIỎI)
I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
- Bổ sung kiến thức v tác giả tác phẩm văn học hiện đại.
- Hiểu cản nhận được sự phong phú độc đáo của thiên nhiên sông
nước Mau, qua đó thấy được tình cảm gắn của tác giả đối với vùng đất
này.
- Thấy được hình thức nghệ thuật độc đáo được s dụng trong đoạn trích.
II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- giản về tác giả tác phẩm Đất rừng phương Nam.
- Vẻ đẹp của thiên nhiên cuộc sống con người một vùng đất phương
Nam.
- Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn
trích.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản truyện hiện đại yếu tố miêu tả kết hợp
thuyết minh.
- Đọc diễn cảm phù hợp với nội dung văn bản.
- Nhận biết các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản vận
dụng chúng khi làm văn miêu tả cảnh thiên nhiên.
------------------------
SO SÁNH
I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Nắm được khái niệm so sánh vận dụng để nhận diện trong một số
câu văn sử dụng phép tu từ so sánh.
Lưu ý : Học sinh đã học về so sánh Tiểu học.
II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Cấu tạo của phép tu t so sánh

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Ngữ văn lớp 6 Học kì 2 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học phần Ngữ văn lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN

(Trích Dế Mèn phiêu lưu kí - TÔ HOÀI)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên.

- Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi.

- Dế Mèn : một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột kiêu ngạo.

- Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích.

2. Kỹ năng:

- Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả.

- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.

- Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết miêu tả.

------------------------

B. PHÓ TỪ

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm được các đặc điểm của phó từ

- Nắm được các loại phó từ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm phó từ :

+ Ý nghĩa khái quát của phó từ.

+ Đặc điểm ngữ pháp của phó từ (khả năng kết hợp của phó từ,chức vụ ngữ pháp của phó từ).

- Các loại phó từ.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết phó từ trong văn bản

- Phân biệt các loại phó từ.

- Sử dụng phó từ để đặt câu.

------------------------

C. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết được hoàn cảnh cần sử dụng văn miêu tả.

- Những yêu cầu cần đạt đối với một bài văn miêu tả.

- Nhận diện và vận dụng văn miêu tả khi nói và viết.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Mục đích của miêu tả

- Cách thức miêu tả.

2. Kỹ năng:

- Nhận diện được đoạn văn , bài văn miêu tả.

- Bước đầu xác định được nội dung của một đoạn văn hay bài văn miêu tả, xác định đặc điểm nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn văn hay bài văn miêu tả.

------------------------

D. SÔNG NƯỚC CÀ MAU

(Trích Đất rừng phương Nam - ĐOÀN GIỎI)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung kiến thức về tác giả và tác phẩm văn học hiện đại.

- Hiểu và cản nhận được sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên sông nước Cà Mau, qua đó thấy được tình cảm gắn bó của tác giả đối với vùng đất này.

- Thấy được hình thức nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong đoạn trích.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về tác giả và tác phẩm Đất rừng phương Nam.

- Vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người một vùng đất phương Nam.

- Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố miêu tả kết hợp thuyết minh.

- Đọc diễn cảm phù hợp với nội dung văn bản.

- Nhận biết các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản và vận dụng chúng khi làm văn miêu tả cảnh thiên nhiên.

------------------------

E. SO SÁNH

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm được khái niệm so sánh và vận dụng nó để nhận diện trong một số câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh.

Lưu ý : Học sinh đã học về so sánh ở Tiểu học.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Cấu tạo của phép tu từ so sánh

- Các kiểu so sánh thường gặp.

2. Kỹ năng:

- Nhận diện được phép so sánh.

- Nhận biết và phân tích được các kiểu so sánh đã dùng trong văn bản, chỉ ra được tác dụng của các kiểu so sánh đó.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 1.089
Sắp xếp theo
    Giáo án Ngữ văn lớp 6 Xem thêm