Đầu tư và thương mại liên quan đến đầu tư

Đầu tư và thương mại liên quan đến đầu tư được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức trong chương trình học tập của bậc Đại học để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Bài: Đầu tư và thương mại liên quan đến đầu tư

Khái niệm về đầu tư

Đầu tư nói chung là việc bỏ các nguồn lực ở hiện tại vào một lĩnh vực hoạt động nào đó nhằm thu được kết quả lớn hơn trong tương lại so với các nguồn lực đã bỏ ra.

Nguồn lực bỏ ra có thể là:

- Hiện vật hữu hình: Tư liệu sản xuất, nhà xưởng, hàng hóa, mặt đất, mặt nước, mặt biển, tài nguyên…

- Hàng hóa vô hình: Sức lao động, công nghệ, bí quyết công nghệ, bằng phát minh, nhãn hiệu, biểu tượng, uy tín hàng hóa…

- Các tài sản tài chính: Các ngoại tệ mạnh và tiền nội địa, cổ phiếu, hối phiếu, vàng bạc, đá quí…

Những kết quả sẽ đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện, trường học…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hóa, chuyên môn, quản lý, khoa học kỹ thuật, sáng chế, giải pháp hữu ích…) và nguồn nhân lực đủ điều kiện làm việc với năng suất lao động cao hơn trong nền kinh tế xã hội.

Tùy theo từng tiêu chí phân loại hay mục đích nghiên cứu, hoạt động đầu tư có thể bao gồm các loại hình như đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp; Đầu tư trong nước hay đầu tư nước ngoài; Đầu tư vào lĩnh vực tài chính, thương mại hay vào tài sản vật chất và sức lao động.

Các hoạt động đầu tư có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ, giải quyết việc làm.

Khái niệm về thương mại liên quan đến đầu tư

Trong nền kinh tế thị trường, phần lớn hoạt động đầu tư đều gắn liền với các hoạt động thương mại trên thị trường.

Thương mại liên quan đến đầu tư là toàn bộ những hiện tượng, hoạt động và các mối quan hệ kinh tế mang tính thương mại phát sinh và gắn và gắn liền với các hoạt động đầu tư trong nền kinh tế.

Trong thời đại ngày nay, kinh tế thị trường và tự do hóa thương mại đang ngày càng đem lại sự thuận lợi nhiều hơn cho việc di chuyển các nguồn lực không những trong phạm vi mỗi quốc gia mà còn ở phạm vi toàn cầu. Bên cạnh nguồn lực tài chính, các nguồn lực về công nghệ, con người cũng ngày càng di chuyển dễ dàng hơn dưới hình thức thương mại thông qua con đường đầu tư.

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Đầu tư và thương mại liên quan đến đầu tư về hoạt động đầu tư có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Đầu tư và thương mại liên quan đến đầu tư. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm