Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Trưng Vương năm học 2018 - 2019

1) 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1
MÔN: TOÁN 7
I. THUYẾT
1. Đại số: trả lời các câu hỏi ôn tập chương 1SGK trang 46 và ôn tập chương II SGK
2. Hình học: trả lời các câu hỏi ôn tập chương 1 trang 102 SGK và câu 1, 2, 3( ôn tập chương II –
trang 76 SGK )
II. PHẦN BÀI TẬP
Bài 1. Thực hiện phép tính (tính nhan nếu có thể)
1)
2 2
1 4 7 1
. + .
3 11 11 3
2)
1 1 5 3 7 5
+
2 3 3 2 3 2
3)
2
3 1 25
1 :
4 6 144
4)
3
1 1 9
4. + 1 + : 25
2 2 4
5)
2
1 1
6 -3. : 0, 9
3 4
6)
7)
1 3 1 3 2
19 : 33 :
3 7 3 7 7
8)
19 14 25 19 3
. . 4
3 4 3 4 4
9)
20 20 20
20 20 20
4 2 6
6 3 9
Bài 2: Tìm x biết:
1)
15 1 5
: 0,5
8 8 4 4
x
2)
2 1
0, 3
3 3
x
3)
2
25
1
144
x
4)
3 3
2 8
-
9 27
x
5)
-1
2,3 405 3
x x
6)
2
3 2 . 5 0x x
7)
2 1 3x x
8)
3 1 1
4 2 3
x
9)
2 0x x
10)
1
1 : 0,8 0,75 : 1,5
3
x
11)
2 3 2
1
2 5
x
x
12)
2 3 4 5
5 2 10 2
x x
x x
Bài 3: Tìm x, y, z biết
1)
8 7 12
x y z
3 10 2 236x y z
2)
21x y z
3)
;
5 6 8 7
x y y z
69x y z
4)
1 2 3
2 3 4
x y z
2 3 50x y z
2) 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5)
3 4 6
4 5 7
x y z
45x y z
Bài 4. So sánh
1)
0,135
0, 135
2)
300
2
200
3
3)
2,1 467
43
20
4)
37 10
9
Bài 5: Tìm các số nguyên n sao cho mỗi biểu thức sau là số nguyên:
3 2
1
n
P
n
3 1
3 1
n
Q
n
Bài 6: Cho tỉ lệ thức
a c
b d
. Chứng minh rằng ta có các tỉ lệ thức sau:
a)
2 3 2 3
2 3 2 3
a b c d
a b c d
b)
2 2
2 2
ab a b
cd c d
Bài 7: Cho
5 6
5; 6
5 6
a a
a a
a a
. Chứng minh rằng:
5
6
a
b
Bài 8:
1) Cho
y
tỉ lệ thuận với
x
và khi
6x
thì
2y
a) Hãy biểu diễn
y
theo
?x
b) Tìm
y
khi
15.x
Tìm
x
khi
6?y
2) Cho
x
y
là hai đại ợng tỉ lệ nghịch. Biết khi
8x
thì
15y
a) Hãy biểu diễn
y
theo
x
b) Tính
y
khi
10x
c) Tính
x
khi
2y
Bài 9: Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (Với năng suất
như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?
Bài 10: Ba đội máy cày, cày cánh đồng cùng diện tích. Đội 1 cày xong trong 3 ngày, đội 2 cày xong
trong 5 ngày, đội 3 cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy. Biết đội thứ 3 ít hơn đội 2
là 1 máy? (năng suất các máy như nhau)
Bài 11: Một lớp học có 35 học sinh giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi và khá tỉ lệ với 2 và 3.
Số học sinh khá và trung bình tỉ lệ với 4 và 5. Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình.
Bài 12: Một cửa hàng bán 3 hộp bút bi, bút chì, bút dạ tổng cộng là 240 chiếc. Sau khi bán
1
2
số bút
bi,
3
4
số bút chì,
5
6
số bút dạ thì số lượng bút trong 3 hộp đều bằng nhau. Hỏi mỗi hộp bút khi chưa
bán có bao nhiêu chiếc?
3) 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 13: Ba lớp 7 có tất cả 153 học sinh. Số học sinh lớp 7B bằng 8/9 số học sinh lớp 7A, số học sinh
lớp 7C bằng 17/16 số học sinh lớp 7B. Tính số học sinh mỗi lớp.
Bài 14: Hai ô tô cùng đi từ A đến B. Vận tốc của xe thứ nhất là 60 km/h, của xe thứ hai là 40 km/h,
nên thời gian đi của xe thứ nhất ít hơn xe thứ hai là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 15: Cho tam giác
ABC
,AB AC
phân giác
.AD D BC
Trên cạnh
AC
lấy điểm
E
sao
cho
,AE AB
Chứng minh:
a)
ABD AED
b) Trên tia đối tia
BA
lấy điểm
F
sao cho
.BF EC
Chứng minh:
.BDF EDC
c) Ba điểm
, , E D C
thẳng hàng.
d)
AD
là đường trung trực của
.BE
e)
/ / .BE FC
Bài 16: Cho đoạn thẳng
3 .AB cm
Vẽ hai đường tròn tâm
A
và tâm
B
có cùng bán kính
4cm
cắt
nhau tại hai điểm
M
.N
a) Chứng minh:
MN
là tia phân giác góc
.AMB
b) Gọi giao điểm của
MN
AB
.I
Chứng minh:
MN
là trung trực của
.AB
c) Lấy điểm
K
trên đoạn
,MB
trên tia đối của tia
IK
lấy
H
sao cho
.IK IH
Chứng minh ba
điểm
, , A H N
thẳng hàng.
Bài 17: Cho
ABC
.AB AC
Gọi
, M N
lần lượt là trung điểm của
AC
.AB
a) Chứng minh:
.ABM ACN
b) Gọi
O
là giao điểm của
BM
.CN
Chứng minh:
BOC
có 2 góc bằng nhau.
c) Lấy
, E F
sao cho
M
là trung điểm của
, BE N
là trung điểm của
.CF
d) Chứng minh:
/ /MN BC
/ / .MN EF
Bài 18: Cho tia
Ot
là tia phân giác của góc nhọn
.xOy
Trên tia
Ox
lấy điểm
,E
trên tia
Oy
lấy điểm
F
sao cho
.OE OF
Trên tia
Ot
lấy điểm
H
sao cho
.OH OE
a) Chứng minh:
.OEH OFH
b) Tia
EH
cắt tia
Oy
tại
.M
Tia
FH
cắt tia
Ox
tại
.N
Chứng minh:
.OEH OFN
c) Chứng minh:
EF
vuông góc với
OH
.
d) Gọi
K
là trung điểm của
.MN
Chứng minh
K
thuộc tia
.Ot

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Trưng Vương năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Trưng Vương năm học 2018 - 2019. Tài liệu gồm 2 phần Đại số và Hình học nhằm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn tập. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập cao trong kì thi học kì 1 này. Mời các bạn tham khảo.

108 bài Toán chọn lọc lớp 7

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7

22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Phú Lộc năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD - ĐT Tân Châu năm 2014 - 2015

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7

Đánh giá bài viết
14 2.999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm