Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là đề kiểm tra đầu năm lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học sinh. Đề thi có kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh từ lớp 11 lên lớp 12 ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học cuối cấp.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại sao nói, việc gia nhập ASEAN là cơ hội nhưng cũng đồng thời là thách thức đối với tất cả các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam?

Câu 2 (3 điểm): Chứng minh rằng: Từ sau khi thành lập, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã có những hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam. Đánh giá vai trò của Hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Câu 3 (2 điểm): Tại sao Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước? Nêu tác dụng của cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 4 (2 điểm): Trình bày ngắn gọn chủ trương, sách lược của Đảng và chính phủ ta đối với thực dân Pháp từ 6.3 đến trước ngày 19.12.1946. Em có nhận xét gì về đối sách của Đảng khi đứng trước âm mưu của kẻ thù trong giai đoạn này.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử

Câu 1 (3,0 điểm)

 • Ý 1: Hoàn cảnh ra đời:
  • Tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến, các nước ĐNA sau khi giành độc lập bước vào thời phát triển....- > cần có sự hợp tác ..., muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc kinh tế.... (0,25đ)
  • Nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực xuất hiện, tiêu biểu là EEC đã thúc đẩy sự liên kết giữa các nước ĐNA. (0,25đ)
  • Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước là Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin. (0,25đ)
 • Ý 2: Mục đích: hợp tác triển kinh tế, văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. (0,25đ)
 • Ý 3: Nguyên tắc hoạt động (thể hiện trong Hiệp ước Bali): nêu nội dung Hiệp ước (0,5đ)
 • Ý 4: Tại sao việc gia nhập ASEAN là cơ hội nhưng cũng là thách thức....
  • Cơ hội: hội nhập nền kinh tế trong khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước; học hỏi, tiếp thu những thành tựu KHKT... (0,75đ)
  • Thách thức: có sự cạnh tranh giữa các nước trong khu vực; dễ đánh mất bản sắc và truyền thống dân tộc.... (0,75đ)

Câu 2 (3,0 điểm)

Ý 1: Chứng minh rằng: Từ sau khi thành lập, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã có những hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam

 • Nêu ngắn gọn về sự ra đời của Hội Viêt Nam CMTN (ra đời tháng 6/1925 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập...) (0,25đ)
 • Đưa ra những dẫn chứng chứng minh những hoạt động tích cực của Hội VNCMTN kể từ sau khi thành lập (Công bố chương trình điều lệ, mục đích; ra tuần báo Thanh niên; mở lớp đào tạo cán bộ, in sách "đường kách mệnh"; tổ chức phong trào vô sản hóa... ) (1,0đ)
 • Khẳng định kết quả của những hoạt động đó: phong trào công nhân phát triển về số lượng và chất lượng (nêu dẫn chứng) (0,75đ)

Ý 2: Đánh giá vai trò của Hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

 • Nêu bật được: Sự ra đời của Hội VNCMTN là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng nước ta: khuynh hướng vô sản dần trở nên thắng thế, tạo sự chuyển biến về chất của các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; là bước quá độ chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản, là tiền thân của Đảng CSVN – đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi... (1,0đ)

Câu 3 (2,0 điểm)

* Ý 1: Tại sao Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước?

- HS tập trung làm nổi bật những nội dung sau:

 • Trên thế giới chiến tranh thế giới II diễn ra ác liệt, quân phát xít liên tiếp thất bại... (0,5đ)
 • Ở Đông Dương, mâu thuẫn Pháp – Nhật gay gắt.....; ngày 9.3.1946, Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (0,5đ)
 • Cuộc đảo chính của Nhật khiến tình hình chính trị Đông Dương khủng hoảng -> kẻ thù của cách mạng Việt Nam là Nhật => Ban thường vụ TW Đảng ra chỉ thị ..., phát động cao trào kháng Nhật.... (0,5đ)

* Ý 2: Nêu tác dụng của cao trào kháng Nhật cứu nước...

 • Làm nổi bật được tác dụng của cao trào háng Nhật: tập hợp đông đảo quần chúng..., tập dượt cho quần chúng đấu tranh, trực tiếp chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. (0,5đ)

Câu 4 (2,0 điểm)

* Ý 1: Trình bày ngắn gọn chủ trương, sách lược của Đảng và chính phủ ta đối với thực dân Pháp từ sau ngày 6.3 đến trước ngày 19.12.1946

- Nêu bật được chủ trương, sách lược của Đảng: tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ thù: hòa với Pháp để đuổi Tưởng về nước
thông qua việc ký hiệp định sơ bộ 6.3 và tạm ước ngày 14.9.1946: đồng ý cho 15 nghìn quân Pháp ra Bắc..., 2 bên ngừng bắn ở Nam Bộ..., nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa.... (1,0đ)

* Ý 2: Nhận xét về đối sách của Đảng ...

- Đảng đã căn cứ vào tình hình thực tế đề ra chủ trương đúng đắn, sáng suốt: tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ thù, loại được một kẻ thù, có thời gian chuẩn bị lực lượng => thể hiện thiện chí của ta, nâng cao uy tín của Đảng, hạn chế âm mưu của kẻ thù, đưa cách mạng vượt qua khó khăn... (1,0đ)

Đánh giá bài viết
1 1.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm