Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 10, nhằm phục vụ việc ôn tập và củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết trong học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện dương

A. Chỉ có hạt proton. B. Chỉ có hạt electron.
C. Hạt nơtron và electron D. Hạt electron và proton.

Câu 2: Số proton, số nơtron và số khối của 178X lần lượt là

A. 8; 9 và 17. B. 17; 8 và 9. C. 8; 8 và 17. D. 17; 9 và 8.

Câu 3: Số electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 8e. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 10 D. 16

Câu 4: Có bao nhiêu electron tối đa ở lớp thứ 3 (lớp M)?

A. 5 B. 18 C. 50 D. 32

Câu 5: Các e ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất

A. Lớp N B. Lớp M C. Lớp K D. Lớp L

Câu 6: Chọn câu sai khi nói về cấu tạo nguyên tử:

A. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương
B. Nguyên tử trung hòa về điện.
C. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít
D. Lớp vỏ nguyên tử mang điện tích âm.

Câu 7: Có 3 nguyên tử: 126X, 147Y, 146Z. Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?

A. X & Z B. Y & Z C. X, Y & Z D. X & Y

Câu 8: Cấu hình electron nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là?

A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s13p5
C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p53s23p5

Câu 9: Phân lớp p chứa tối đa

A. 10e B. 2e C. 8e D. 6e

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao
B. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng gần bằng nhau
C. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau
D. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau

Câu 11: Cho cấu hình electron của Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1. Hỏi Al thuộc loại nguyên tố gì?

A. Nguyên tố d B. Nguyên tố p C. Nguyên tố f D. Nguyên tố s

Câu 12: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử:

A. Có cùng số nơtron B. Có cùng số khối A
C. Có cùng số proton và số nơtron D. Có cùng điện tích hạt nhân

Câu 13: Số hiệu nguyên tử không cho biết:

A. Số e trong vỏ nguyên tử B. Số đơn vị điện tích hạt nhân
C. Số p trong hạt nhân nguyên tử D. Số nơtron trong hạt nhân

Câu 14: Nguyên tử Fe (Z = 26). Vậy cấu hình electron thu gọn của nguyên tử Fe là:

A. [Ar] 4s23d6 B. [Ar] 3d44s4
C. [Ar] 3d64s2 D. [Ar] 3d44s2

Câu 15: Chọn câu phát biểu sai:

A. Trong 1 nguyên tử số p = số e = sồ đơn vị điện tích hạt nhân
B. Số khối bằng tổng số hạt p và n
C. Số p bằng số e trong nguyên tử
D. Tổng số p và số e được gọi là số khối

Câu 16: Nguyên tố Bo có nguyên tử khối trung bình bằng 10,81 có 2 đồng vị 10B, 11B. % mỗi đồng vị lần lượt là?

A. 70%, 30% B. 45%, 55% C. 19%, 81% D. 30%, 70%

Câu 17: Lớp N có mấy phân lớp:

A. 3 B. 2 C. 4. D. 1

Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:

A. 27 B. 23 C. 28 D. 26

Câu 19: Hầu hết các nguyên tử do các loại hạt nào sau đây cấu tạo nên?

A. electron và nơtron B. electron, proton và nơtron
C. proton và nơtron D. electron và proton

Câu 20: Nguyên tử O (Z = 8) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là:

A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p6

B. TỰ LUẬN: 5,0 điểm

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho kí hiệu nguyên tử của nguyên tố nhôm và photpho lần lượt như sau: 2713Al, 3115P. Hãy xác định số proton, số nơtron, nguyên tử khối, điện tích hạt nhân của nhôm và photpho

Câu 2. (2,0 điểm) Cho X (Z = 11) và Y (Z = 17)

a. Viết cấu hình electron đầy đủ và thu gọn của X và Y

b. X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Câu 3. (1,0 điểm)

Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt cơ bản là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt cơ bản là 20. Biết rằng phần trăm số nguyên tử của các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Xác định nguyên tử khối trung bình của X.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

A

A

C

B

C

C

A

A

D

B

B

D

D

C

D

C

C

A

B

D

Phần tự luận

Câu 1.

2713Al mỗi ý đúng cho 0,25 điểm

Số proton: 13

Số nơtron: 27 – 13 = 14

Nguyên tử khối: 27

Điện tích hạt nhân: 13+

3115P

Số proton: 15

Số nơtron: 31 – 15 = 16

Nguyên tử khối: 31

Điện tích hạt nhân: 15+

Câu 2.

Cho X (Z = 11) và Y (Z = 17)

a. X: 1s22s22p63s1 (0,25 điểm); [Ne] 3s1 (0,25 điểm)

Y: 1s22s22p63s23p5 (0,25 điểm); [Ne] 3s23p5 (0,25 điểm)

b. X là kim loại (0,25 điểm) vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng (0,25 điểm)

Y là phi kim (0,25 điểm) vì có 7 electron ở lớp ngoài cùng (0,25 điểm)

Câu 3.

X1: Z + N + E = 18

Do các hạt bằng nhau: Z = N = E = 18/3 = 6 (0,25 điểm)

=> A1 = 6 + 6 = 12 (0,25 điểm)

X2: Z + N + E = 20

Z = E = 6 => N = 20 – 6 – 6 = 8

=> A2 = 6 + 8 = 14 (0,25 điểm)
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 (0,25 điểm)
Nếu viết được 2 phương trình tổng số hạt của X1, X2 thì chấm 0,25 điểm

Đánh giá bài viết
1 1.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm