Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Đề kiểm tra nằm trong chương trình SGK Sử lớp 9, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Vì sao cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai được xem là một bộ phận của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mĩ?

A. Vì nó thực hiện âm mưu phá hoại cách mạng miền Bắc để miền Bắc không còn đủ sức chi viện cho miền Nam

B. Vì nhằm tạo thế mạnh "vừa đánh, vừa đàm"

C. Vì nó hỗ trợ cho chiến lược "Việt Nam hóa"

D. Vì nhằm đối phó với cuộc tiến công của ta và hỗ trợ chiến lược "Việt Nam hóa" đang có nguy cơ phá sản

2. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng?

A. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn

B. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa...giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh

C. Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam

D. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

3. Lực lượng quân mà Mĩ huy động ở miền Nam Việt Nam tăng như thế nào qua hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967?

A. Từ 720.000 quân lên đến 980.000 quân.

B. Từ 7200 quân lên đến 9800 quân.

C. Từ 7,2 triệu quân lên đến 9,8 triệu quân.

D. Từ 72000 quân lên đến 98000 quân.

4. Mô hình chủ yếu trong ngành nội thương được miền Bắc tập trung xây dựng, mở rộng trong những năm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ là

A. các công ti thương mại và hợp tác xã mua bán.

B. hệ thống mậu dịch quốc doanh và trung tâm thương mại.

C. hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán.

D. các trung tâm thương mại và dịch vụ.

5. Để xây dựng mô hình kinh tế thời chiến ở miền Bắc trong những năm chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, Đảng có chủ trương gì?

A. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ và thương mại, tập trung phát triển công nghiệp chế biến.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, chú trọng phát triển công nghiệp.

C. Chú trọng phát triển công nghiệp quân sự và các khu chế xuất.

D. Đẩy mạnh kinh tế địa phương, chú trọng phát triển nông nghiệp.

6. Ta bắt đầu tấn công Buôn Ma Thuột vào thời gian nào?

A. Ngày 24 tháng 3 năm 1975

B. Ngày 4 tháng 3 năm 1975

C. Ngày 10 tháng 3 năm 1975

D. Ngày 11 tháng 3 năm 1975

7. Số học sinh phổ thông năm học 1964 - 1965 tăng như thế nào so với năm học 1960 - 1961?

A. Từ 17000 lên đến 27000.

B. Từ 170000 lên đến 270000.

C. Từ 2,9 triệu lên 3,7 triệu.

D. Tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu.

8. Cho đến cuối năm 1957, số thợ thủ công ở miền Bắc đã tăng gấp mấy lần so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bốn lần.

B. Hai lần.

C. Ba lần.

D. Năm lần.

9. Thắng lợi tiêu biểu nhất của ta trong Đông - Xuân 1974 - 1975 là

A. Đánh bại cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của Mĩ - Ngụy

B. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long

C. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

D. Chiến dịch Tây Nguyên

10. Phản ứng của chính quyền Sài Gòn sau khi Hiệp định Pa-ri được kí kết là gì?

A. Nghiêm chỉnh thực thi những điều khoản của Hiệp định.

B. Tuyên bố không chịu sự ràng buộc của Hiệp định.

C. Ngang nhiên phá hoại Hiệp định Pa-ri.

D. Chỉ thực hiện một phần nội dung của Hiệp định và tuyên bố tự giải tán chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

11. Thắng lợi lớn nhất của quân dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) là gì?

A. Là đòn tấn công bất ngờ, làm địch choáng váng

B. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ

C. Mĩ chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược

D. Mĩ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc

12. Vào thời gian nào, Ních-xơn phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích chiến lược không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội và Hải Phòng?

A. 14 - 12 - 1972.

B. 19 - 12 - 1972.

C. 17 - 12 - 1972.

D. 15 - 12 - 1972.

13. Địa danh nào được coi như là "Ấp Bắc" đối với quân đội Mĩ?

A. Vạn Tường

B. Chu Lai

C. Bình Giã

D. Ba Gia

14. Đâu là điểm khác nhau căn bản giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh" trong thời kì chiến tranh Việt Nam?

A. Về sự đầu tư tiền của, vũ khí của chính quyền Mĩ.

B. Về sử dụng lực lượng chiến đấu chính.

C. Về mức độ bắn phá.

D. Về kết quả mà Mĩ đạt được.

15. Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, quân dân miền Nam mở đợt hoạt động quân sự vào thời gian nào?

A. Xuân - hè.

B. Hè - thu.

C. Thu - đông.

D. Đông - xuân.

16. Năm đời tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Giôn-xơn

B. Pho

C. Ních-xơn

D. Ken-nơ-đi

17. Nét chung nhất của Việt Nam sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết là gì?

A. Đất nước được hòa bình thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

C. Miền Bắc tiếp tục có chiến tranh, miền Nam có hòa bình và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Cả nước lại tiếp tục có chiến tranh và đứng lên chiến đấu, giành độc lập dân tộc.

18. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long của ta thực chất nhằm mục đích gì?

A. Thí điểm loại hình tác chiến ở đồng bằng.

B. Thăm dò đối phương.

C. Đánh sập quân Ngụy Sài Gòn.

D. Cảnh cáo quân Ngụy.

19. Đâu là khoảng thời gian diễn ra chiến dịch Huế - Đà Nẵng?

A. Từ 26 - 4 đến 30 - 4 - 1975.

B. Từ 16 - 3 đến 19 - 3 - 1975.

C. Từ 21 - 3 đến ngày 29 - 3 - 1975.

D. Từ 19 - 3 đến 19 - 4 - 1975.

20. Từ năm 1954 - 1965, quân dân miền Nam đã làm phá sản các chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?

A. Chiến tranh đơn phương và Chiến tranh cục bộ.

B. Chiến tranh đơn phương và Chiến tranh đặc biệt.

C. Chiến tranh phá hoại và Chiến tranh đơn phương.

D. Chiến tranh phá hoại và Chiến tranh đặc biệt.

21. Phong trào "Đồng khởi", dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào?

A. Ngày 17 tháng 1 năm 1959

B. Ngày 17 tháng 4 năm 1959

C. Ngày 17 tháng 3 năm 1959

D. Ngày 17 tháng 2 năm 1959

22. Ngày 8 - 5 - 1963, đã xảy ra sự kiện nào sau đây?

A. Hai vạn tăng ni, phật tử Huế biểu tình phản đối việc chính quyền Sài Gòn cấm treo cờ Phật.

B. Dương Văn Minh làm cuộc đảo chính lật đổ anh em Diệm - Nhu.

C. 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển tận gốc chính quyền Diệm.

D. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu trên đường phố Sài Gòn để phản đối chính quyền Diệm.

23. Nội dung nào phản ánh thành tựu mà nhân dân miền Bắc đạt được trong lĩnh vực y tế giai đoạn 1957 - 1960?

A. Hệ thống cơ sở y tế tăng gấp 20 lần so với năm 1955.

B. Hệ thống cơ sở y tế tăng gấp 15 lần so với năm 1955.

C. Hệ thống cơ sở y tế tăng gấp 8 lần so với năm 1955.

D. Hệ thống cơ sở y tế tăng gấp 11 lần so với năm 1955.

24. Đâu là kết quả mà ta đã đạt được sau thắng lợi ở trận Vạn Tường?

A. Loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên địch, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay.

B. Loại khỏi vòng chiến đấu 1000 tên địch, bắn cháy 12 xe tăng và xe bọc thép, hạ 12 máy bay.

C. Loại khỏi vòng chiến đấu 800 tên địch, bắn cháy 15 xe tăng và xe bọc thép, hạ 10 máy bay.

D. Loại khỏi vòng chiến đấu 500 tên địch, bắn cháy 20 xe tăng và xe bọc thép, hạ 23 máy bay.

25. Ta và Mĩ chính thức mở cuộc thương lượng ở Pa-ri vào thời gian nào?

A. 13 - 5 - 1969.

B. 13 - 5 - 1968.

C. 15 - 3 - 1969.

D. 15 - 3 - 1968.

26. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là gì?

A. "Bình định" miền Nam trong 18 tháng

B. "Bình định" miền Nam trong 8 tháng

C. "Bình định" trên toàn miền Nam

D. "Bình định" miền Nam có trọng điểm

27. Đà Nẵng có vị trí và ý nghĩa như thế nào với Mĩ và chính quyền Sài Gòn?

A. Là nơi tập trung đông quân Ngụy nhất.

B. Là nơi địch lập được nhiều ấp chiến lược nhất.

C. Là nơi quân Mĩ tập trung đông nhất.

D. Là căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất.

28. Với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đập tan chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

B. Bảo vệ thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đập tan hoàn toàn sự thống trị của chế độ phong kiến ở Việt Nam.

D. Hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

29. Ý nghĩa lớn nhất của việc quân dân miền Bắc trong việc đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ 12 ngày đêm cuối năm 1972 là gì?

A. Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. Buộc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

C. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng các hoạt động bắn phá miền Bắc.

D. Buộc Mĩ phải tuyên bố chấm dứt chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".

30. Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) nhằm:

A. Cải tạo XHCN

B. Phát triển công nghiệp nặng

C. Tạo dựng bước đầu cơ sở vật chất-kĩ thuật của CNXH

D. Phát triển công nghiệp nhẹ

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

A

C

D

C

D

B

B

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

A

B

D

B

B

B

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

D

A

B

A

D

A

B

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 171
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

Xem thêm