Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954. Đề kiểm tra nằm trong chương trình SGK Sử lớp 9, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Trong chiến dịch Thượng Lào năm 1954, tỉnh nào ở Lào đã được giải phóng?

A. Khăm muộn.

B. Luông-pha-băng.

C. Phong Xa-lì.

D. Thà Khẹt.

2. Nội dung chủ yếu trong bước một của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, Bắc

B. Tấn công chiến lược ở 2 miền Nam, Bắc

C. Giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược ở miền Nam

D. Giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tiến công chiến lược ở miền Bắc

3. Trong chiến dịch Việt Bắc 1947, khi quân địch tấn công lên Bắc Cạn phản ứng của quân ta là gì?

A. Chặn đánh địch ở khắp các ngả đường.

B. Đánh nhử địch vào các trận địa mai phục của ta, bảo vệ an toàn Trung ương đảng và chính phủ.

C. Vừa chặn đánh địch, vừa bí mật khẩn trương di chuyển cơ quan Trung ương, kho tàng, lương thảo đến nơi an toàn.

D. Chỉ đánh nghi binh quân địch để thăm dò phản ứng đối phương, tích cực chuẩn bị cho đợt tổng công kích trên toàn Việt Bắc.

4. Đâu là kết quả của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954?

A. Loại khỏi vòng chiến đấu 162000 tên địch, phá hủy và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 620 máy bay các loại.

B. Loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, phá hủy và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay các loại.

C. Loại khỏi vòng chiến đấu 1.620.000 tên địch, phá hủy và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay các loại.

D. Loại khỏi vòng chiến đấu 1620 tên địch, phá hủy và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 620 máy bay các loại.

5. Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, ngày 20 - 11 - 1946 Pháp đã đánh chiếm những vị trí nào ở miền Bắc?

A. Hải Phòng và Lạng Sơn.

B. Sơn La và Lai Châu.

C. Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

D. Cao Bằng và Bắc Kạn.

6. Ai là người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ?

A. Võ Nguyên Giáp.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Hồ Chí Minh.

D. Trường Chinh..

7. Vào khoảng thời gian nào, Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân đông thứ hai của địch?

A. Tháng 10 - 1953.

B. Tháng 11 - 1953.

C. Tháng 1 - 1954.

D. Tháng 12 - 1953.

8. Đâu là khoảng thời gian diễn ra chiến dịch Tây Bắc?

A. Giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 - 1952.

B. Cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 - 1952.

C. Đầu tháng 11 đến đầu tháng 12 - 1952.

D. Giữa tháng 10 đến cuối tháng 12 - 1952.

9. Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và bộ Ban tham mưu Pháp ra hàng hoàn toàn vào thời gian nào?

A. 15 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

B. 21 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

C. 19 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

D. 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

10. Để huy động nhân lực cho kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, chính phủ quy định độ tuổi tòng quân của nhân dân là

A. 15 - 30 tuổi.

B. 20 - 50 tuổi.

C. 17 - 40 tuổi.

D. 18 - 45 tuổi.

11. Kết qủa lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch

B. Hành lang Đông Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình

C. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơ ve của Pháp bị phá sản

D. Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân

12. Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý ghi nhận:

A. Quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do

B. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời

C. Quyền được hưởng độc lập, tự do, của nhân dân các nước Đông Dương

D. Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương

13. Vào thời gian nào, Đảng và Chính phủ đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm thúc đẩy cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Năm 1949.

B. Năm 1950.

C. Năm 1951.

D. Năm 1952.

14. Chiến dịch của ta trên Đường số 18 trong đông xuân 1950 - 1951 được mang tên vị anh hùng nào sau đây?

A. Hoàng Hoa Thám.

B. Ngô Quyền.

C. Lí Thường Kiệt.

D. Hai Bà Trưng.

15. Ai là tác giả của tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi"?

A. Võ Nguyên Giáp

B. Phạm Văn Đồng

C. Trường Chinh

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954 đã thực hiện tất cả:

A. 4 đợt giảm tô

B. 5 đợt giảm tô

C. 4 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất

D. 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất

17. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (ngày 1-5-1952) đã tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước và chọn được:

A. 8 anh hùng

B. 6 anh hùng

C. 5 anh hùng

D. 7 anh hùng

18. Trong chiến dịch Biên Giới 1950, trận đánh nào được xem là ác liệt và có ý nghĩa nhất?

A. Đông Khê

B. Phục kích đánh địch trên đường số 4

C. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy

D. Thất Khê

19. Trận đánh phục kích của ta trên đường Bản Sao - đèo Bông Lau diễn ra vào thời gian nào?

A. 17 - 12 - 1947.

B. 30 - 10 - 1947.

C. 10 - 11 - 1947.

D. 15 - 10 - 1947.

20. Trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai, vấn đề Đảng trong 3 nước Đông Dương được nêu ra và giải quyết như thế nào?

A. Quyết định xây dựng ở mỗi nước một đảng riêng cho phù hợp với tình hình cách mạng của từng nước.

B. Thống nhất 3 đảng lại thành Đảng cộng sản Đông Dương.

C. Tách ra thành hai đảng: đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Đông Dương của Lào và Cam-pu-chia.

D. Giải tán đảng cộng sản Đông Dương để tránh sự truy bắt của thực dân Pháp.

21. Để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài ta đã có chủ trương gì?

A. Tiến hành "tiêu thổ để kháng chiến" (2)

B. Xây dựng lực lượng về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa) (3)

C. Thực hiện một cuộc tổng di chuyển (cơ quan, máy móc...) (1)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

22. Cuối tháng 10 - 1947, 5 tàu chiến địch có máy bay hộ tống đã lọt vào trận địa phục kích của ta ở đâu?

A. Khe Lau.

B. Đèo Bông Lau.

C. Na Sầm.

D. Khoan Bộ - Đoan Hùng.

23. Đâu là kết quả của ta trong chiến dịch tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên năm 1954?

A. Giải phóng toàn tỉnh Lâm Đồng.

B. Giải phóng toàn tỉnh Kon Tum.

C. Giải phóng toàn bộ khu vực Bắc Tây Nguyên.

D. Giải phóng toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

24. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 ta buộc địch phân tán lực lượng thành 5 nơi tập trung quân, đó là:

A. Đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Tây Nguyên, Luông Phra-bang

B. Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Thà Khẹt, Luông Phra-bang

C. Đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang

D. Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Luông Phra-bang

25. Vào thời gian nào, liên quân Việt - Lào mở cuộc tiến công địch ở Trung Lào, từng bước làm phá sản kế hoạch Na-va?

A. Tháng 10 - 1953.

B. Tháng 11 - 1953.

C. Tháng 12 - 1953.

D. Tháng 9 - 1953.

26. Đâu là tên viết tắt của Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam?

A. Mặt trận Liên Việt.

B. Mặt trận Tổ quốc.

C. Hội Liên Việt.

D. Mặt trận Việt Minh.

27. Mở đầu cho chiến dịch Việt Bắc, sáng ngày 7 - 10 - 1947 binh đoàn dù của Pháp đã nhảy xuống vị trí nào?

A. Thị trấn Mộc Châu, thị xã Lai Châu.

B. Thị xã Hà Giang, thị trấn Lũng Cú.

C. Thị xã Tuyên Quang, chợ Bắc Hà.

D. Thị xã Bắc Cạn, thị trấn Chợ Đồn, Chợ Mới.

28. Tại sao Pháp lại chủ động tấn công các đô thị đầu tiên mở màn cho chiến tranh xâm lược Việt Nam lần hai?

A. Vì đây là nơi đóng quân của chính phủ và cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

B. Vì nó thích hợp với lối đánh dàn trận của quân Pháp.

C. Vì nơi đây có khá nhiều sân bay, hải cảng, tiện cho việc di chuyển quân và ứng cứu của Pháp.

D. Vì đây là nơi có tiềm lực kinh tế mạnh nhất cả nước.

29. Đâu là điểm khác của Chiến dịch Biên giới 1950 so với chiến dịch Việt Bắc 1947?

A. Với thắng lợi này ta đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

B. Với thắng lợi này ta đã hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong các đô thị để Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên chiến khu an toàn.

C. Là chiến dịch đầu tiên do ta chủ động mở trong kháng chiến chống Pháp.

D. Là thắng lợi đầu tiên của ta trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

30. Nhiệm vụ chính của ta trong cuộc chiến đấu ở các đô thị năm 1946 - 1947 là gì?

A. Giam chân địch trong các đô thị.

B. Phân tán lực lượng địch ra các vùng khác để dễ đối phó.

C. Tiêu hao một phần lớn sinh lực địch.

D. Phá vỡ kế hoạch "Đánh nhanh thắng nhanh" của địch.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 4: Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

C

B

A

B

D

D

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

D

A

C

D

D

A

B

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

D

B

C

C

A

D

A

C

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1945 đến năm 1954. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 416
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

    Xem thêm