Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay. Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9. Nhằm củng cố kiến thức trong bài cho các bạn học sinh. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là?

A. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất

B. Tạo ra một khối lượng hàng hóa đồ sộ

C. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ

D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng

2. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương hướng nào?

A. Tìm những nguồn năng lượng mới (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản (1)

D. Đẩy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới (2)

3. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì

A. trật tự thế giới hai cực.

B. trật tự thế giới đơn cực.

C. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.

D. Sau "Chiến tranh lạnh".

4. Quốc gia nào từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới?

A. Việt Nam

B. Trung Quốc

C. Liên Xô

D. Cu Ba

5. Đặc điểm chính bao trùm lịch sử thế giới trong suốt những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Sự hình thành các khối liên kết khu vực và quốc tế.

B. Sự tranh giành thuộc địa và thị trường của các nước đế quốc.

C. Cuộc chạy đua phát triển kinh tế của các nước trong khối tư bản chủ nghĩa trên thế giới.

D. Thế giới phân chia thành hai phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.

6. Sự kiện nào sau đây đã đưa Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới nối liền từ Âu sang Á?

A. Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Triều Tiên.

B. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

C. Sự thành công của cách mạng Cu-ba và sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Cu-ba.

D. Sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 - 1945 ở Việt Nam và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

7. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. ''Cách mạng xanh''

B. Phát minh sinh học

C. Tạo ra công cụ lao động mới

D. Phát minh hóa học

8. Cách mạng khoa học kĩ thuật đã đem lại những thay đổi như thế nào về cơ cấu dân cư lao động?

A. Tỉ lệ dân cư trong nông nghiệp giảm dần, tỉ lệ trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng dần.

B. Tỉ lệ dân cư trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ trong ngành dịch vụ tăng lên.

C. Tỉ lệ dân cư trong ngành nông nghiệp và công nghiệp tăng dần, tỉ lệ trong ngành dịch vụ giảm dần.

D. Tỉ lệ dân cư trong ngành công nghiệp giảm dần, tỉ lệ trong ngành nông nghiệp và dịch vụ tăng dần.

9. Hệ thống XHCN thế giới hình thành vào năm nào?

A. Năm 1945

B. Năm 1949

C. Năm 1950

D. Năm 1944

10. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược giai đoạn từ năm 1945 đến nay là gì?

A. Chiến tranh Việt Nam.

B. Chiến tranh vùng vịnh Péc-xích.

C. Cách mạng dân tộc dân chủ ở Cu-ba.

D. Chiến tranh Triều Tiên.

11. Việc chế tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp nhân bản vô tính được thực hiện vào thời gian nào?

A. Tháng 3 - 1999.

B. Tháng 3 - 2000.

C. Tháng 3 - 1995.

D. Tháng 3 - 1997.

12. Máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến hiện đại qua vệ tinh nhân tạo là những phát minh thuộc lĩnh vực nào trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai?

A. Chinh phục vũ trụ.

B. Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

C. Khoa học cơ bản.

D. Những vật liệu sản xuất mới.

13. Năm 1989, trong quan hệ quốc tế có sự kiện lịch sử quan trọng nào sau đây?

A. Xô - Mĩ tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh".

B. Sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta.

C. Sự giải thể khối quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO).

D. Khủng hoảng dầu mỏ.

14. Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX là?

A. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân

B. Do sự bùng nổ dân số

C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới

D. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hỏi của cuộc sống con người

15. Tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế từ năm 1945 đến nay là

A. nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới vẫn còn ở trong tình trạng nghèo khó, nợ nần.

B. sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

C. các cuộc chiến tranh giành giật lãnh thổ ở Trung Đông vẫn chưa chấm dứt.

D. sự giảm sút vị trí của Mĩ trên bàn cờ địa kinh tế toàn cầu.

16. Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là?

A. Trách nhiệm của các nước đang phát triển

B. Vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI

C. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI

D. Trách nhiệm của các nước phát triển

17. Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?

A. Đa cực, nhiều trung tâm.

B. Đa cực.

C. Đơn cực.

D. Hai cực.

18. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở đâu?

A. Nước Anh

B. Nước Liên Xô

C. Nước Mĩ

D. Nước Nhật

19. Thành tựu nào sau đây được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng bậc nhất của thế kỉ XX?

A. Đài phát thanh.

B. Vô tuyến điện tử.

C. Máy tính điện tử.

D. Phát minh ra điện.

20. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chính phục vũ trụ?

A. Mĩ

B. Trung Quốc

C. Nhật

D. Liên Xô

21. Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh?

A. Khu vực Bắc Đại Tây Dương

B. Khu vực Mĩ La-tinh

C. Khu vực Đông Nam Á

D. Khu vực Trung Đông

22. "Bản đồ gen người" là sản phẩm tuyệt vời của các nhà khoa học thuộc các quốc gia nào?

A. Mĩ, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

B. Mĩ, Nga, Đức, Lúc-xăm-bua, Phần Lan, Na uy.

C. Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Nhật và Trung Quốc.

D. Nhật, Pháp, Mĩ, Hà Lan, Thụy Điển và Hàn Quốc.

23. Một nội dung xuyên suốt tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại trong giai đoạn từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A. trật tự hai cực I-an-ta.

B. cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2.

C. chiến tranh lạnh.

D. sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

24. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở đâu?

A. Châu Á, châu Phi và châu Mĩ La-tinh

B. Châu Á, châu Âu và châu Mĩ La-tinh

C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại dương, châu Mĩ

D. Châu Á, châu Phi và châu Âu

25. Thành công lớn nhất của Mĩ trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A. đưa đến sự chấm dứt cục diện "chiến tranh lạnh" với Liên Xô.

B. góp phần đưa đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

C. nhúng tay được vào công việc nội bộ của một số nước trên thế giới nhất là ở khu vực Trung cận đông.

D. thành lập được hàng nghìn căn cứ quân sự rải rác khắp toàn cầu.

26. Bản đồ gen người được hoàn chỉnh vào thời gian nào?

A. Tháng 6 - 2000.

B. Tháng 5 - 2005.

C. Tháng 4 - 2003.

D. Tháng 7 - 2006.

27. Loài động vật đầu tiên ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính là

A. Cừu.

B. Chó.

C. Ngựa.

D. Dê.

28. Tổ chức hợp tác của các nước Đông Nam Á được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. ASEM.

B. ARF.

C. EEC.

D. ASEAN.

29. Việc tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính đã dẫn đến lo ngại nào đối với xã hội?

A. Sự thay thế phương pháp sinh sản thông thường bằng phương pháp sinh sản vô tính.

B. Sự lan tràn của bệnh dịch.

C. Công nghệ sao chép con người.

D. Phá vỡ các nghiên cứu trước đây về sinh học và y học.

30. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất là gì?

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản

D. Mọi phát minh về kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

D

C

D

B

A

B

B

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

A

D

B

B

D

C

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

B

A

B

C

A

D

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 133
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 9

Xem thêm