Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Anh 8 lần 1 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lần 1 học kì 1 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh gồm 2 dạng bài tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Put the verbs in brackets into the correct form:

1. Do you fancy (watch ) ………………….……football matches?

2. My parents enjoy (prepare) ………………..……meals together on weekends .

3. He prefers (surf) ……………………… the Internet after school.

4. My mother detests (eat) ……………………..… out that restaurant.

5. I don’t mind (get up) …………………….…early everyday, even on Saturday.

6. I love (listen) ……………………..…to music with good earphone.

7. My brother likes (cook) ………………, but he detests (do) ……..……….the dishes

8. They adore (make) ……………………and (eat) …………………… good food.

9. Ngoc hates (sit) ………………………….at the computer for too long.

10. He doesn’t mind (do) …………………………..homework.

II. Find and correct the mistakes (If there is).

1. My aunts adore to make special cakes on my birthday party every year.

2. My teacher loves jog every evening. She jogs about half an hour a day.

3. Do you fancy to play game in your leisure time?

4. They enjoy doing DIY as they like making unique things themselves for their house.

Unlike her friends, she hates eat KFC or pizza.

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 8 lần 1 kèm giải đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm