Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 3 (có đáp án) là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử 10 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 lần 2 - Đề 3

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Lãnh chúa phong kiến Tây Âu có nguồn gốc từ giai cấp, tầng lớp nào?

A. Chủ nô đế quốc Rô-ma cũ.

B. Chủ nô German tiếp thu Ki-tô giáo.

C. Quý tộc, tướng lĩnh người German.

D. Quý tộc đế quốc Rô-ma cũ.

2. (1đ) Nguồn gốc của nông nô Tây Âu là từ những giai cấp, tầng lớp nào?

A. Nô lệ người German.

B. Nô lệ và nông dân của đế quốc Rô-ma cũ.

C. Nô lệ của đế quốc Rô-ma cũ.

D. Nô lệ và nông dân của người German.

3. (1đ) Nông nô bị gắn chặt với lãnh chúa bởi điều gì?

A. Nông nô cần ruộng đất từ lãnh chúa.

B. Nông nô cần có chỗ nuôi ăn, chỗ ở của lãnh chúa.

C. Nông nô cần lãnh chúa bảo vệ về chính trị, tránh cường hào áp bức.

D. Nông nô tôn sùng lãnh chúa như những vị thần.

4. (1đ) Cư dân chính của thành thị trung đại có nguồn gốc từ đâu?

A. Nguồn gốc từ thợ thủ công của các nước khác di cư đến làm ăn.

B. Nguồn gốc từ thương nhân các nước khác di cư đến buôn bán.

C. Nguồn gốc từ nô lệ của chủ nô có tay nghề cao trốn khỏi lãnh địa.

D. Nguồn gốc từ nông nô làm nghề thủ công bỏ trốn hoặc chuộc thân khỏi lãnh địa.

5. (1đ) Đâu là ý thể hiện 1 trong những vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?

A. Truyền bá tư tưởng văn hóa Phụ hưng.

B. Đấu tranh xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia.

C. Phát triển chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

D. Củng cố sự vững chắc của các lãnh địa phong kiến Tây Âu.

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 3

1. (1đ) Đây là hình ảnh của công trình nào?

A. Ăng-co Thom.

B. Chùa Bạc.

C. Ăng-co Vat.

D. Tháp Thạt Luổng.

2. (1đ) Công trình kiến trúc trên thuộc đất nước nào?

A. Việt Nam

B. Lào

C. Thái Lan

D. Cam-pu-chia.

3. (1đ) Đây là công trình kiến trúc thuộc tôn giáo nào?

A. Phật giáo

B. Ấn Độ giáo

C. Ixlam giáo

D. Kito giáo.

Câu 3: (2đ) Dựa vào đoạn dữ liệu sau để trả lời câu hỏi:

Tháng 8 – 1492, Cô-lôm-bô đã dẫn đoàn thủy thủ nước Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên mặt biển Đại Tây Dương ông đã đến một số hòn đảo thuộc vùng biển Ca-ri-be ngày nay, nhưng ông cùng đoàn thủy thủ của mình nhầm tưởng đây là Ấn Độ. Sau này, ông được coi là người phát hiện ra châu Mỹ.

1. (1đ) Cô-lôm-bô là nhà phát kiến địa lý đầu tiên đưa đoàn thủy thủ của mình đi về hướng Tây. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai.

2. (1đ) Cô-lôm-bô đã thiệt mạng trong chuyến đi lần này bởi sự tấn công của thổ dân địa phương, chỉ một số thủy thủ của ông mới về được đến Tây Ban Nha. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 lần 2 - Đề 3

Câu 1.1 - C

Câu 1.2 - B

Câu 1.3 - A

Câu 1.4 - D

Câu 1.5 - B

Câu 2.1 - C

Câu 2.2 - D

Câu 2.3 - A

Câu 3.1 - A

Câu 3.2 - B

Các tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 - Lần 2 - Đề 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 256
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Xem thêm