Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 3 (có đáp án) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử 10 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 học kì 2 - Đề 3

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (7đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Sự kiện đầu tiên làm bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là gì?

A. Sự kiện phá ngục Ba-xti.

B. Vua Lu-I tuyên chiến với quốc hội.

C. Sự kiện chè Bô-xton.

D. Sự kiện vua Lu-I triệu tập hội nghị ba đẳng cấp đòi tăng thuế.

2. (1đ) Trước cách mạng nước Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

A. Quý tộc, Tư sản, Nông dân.

B. Quý tộc, Tư sản, Đẳng cấp thứ ba.

C.Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

D. Tăng Lữ, Quý tộc, nông dân.

3. (1đ) Đâu là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

A. Vua Lu-I bị xử tử.

B. Nền chuyên chính Gia-cô-banh.

C. Cộng hòa thứ nhất được thành lập.

D. Sự cầm quyền của phái Gi-rông-đanh.

4. (1đ) Đâu KHÔNG phải là nguyên nhân nước Mỹ phải tiến hành hai cuộc cách mạng tư sản?

A. Do cuộc cách mạng tư sản lầ thứ nhất chỉ làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

B. Do chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại, nó làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Do mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam chưa được giải quyết.

D. Do mâu thuẫn giữa chủ nô ở miền Nam và vô sản miền Nam chưa được giải quyết.

5. (1đ) Tính chất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Là một cuộc cách mạng tư sản.

B. Là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là một cuộc nội chiến.

D. Là một cuộc cách mạng công nghiệp.

6. (1đ) Chọn ý SAI khi nói về cuộc nội chiến ở Mỹ.

A. Mang bản chất của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Nó là sự đối đầu giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam.

C. Chiến thắng cuối cùng thuộc về phe Hiệp bang.

D. Sắc lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ được ban hành trong cuộc nội chiến.

7. (1đ) Sau khi Lin-côn trúng cử tổng thống, các bang miền Nam ở Bắc Mỹ đã làm gì?

A. Tách khỏi liên bang Bắc Mỹ.

B. Ám sát tổng thống Lin-côn.

C. Nổi dậy tiến hành chiến tranh.

D. Phản đối và yêu cầu tiến hành bầu cử lại.

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Theo Xanh-xi-mông)

1. (1đ) Đây là nhận xét của Xanh-xi-mông về cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2. (1đ) Chọn đáp án đúng nhất khi nói về ý nghĩa của câu nói trên

A. Cách mạng tư sản vẫn chưa đưa quyền lợi về tay công dân, nông dân.

B. Bản chất của cách mạng tư sản là chuyển từ hình thức bóc lột phong kiến sang hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa.

C. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là những cuộc cách mạng chưa triệt để.

D. Giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất trong xã hội cần được nhận quyền lợi và địa vị xứng đáng hơn.

3. (1đ) Xanh-xi-mông là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 học kì 2 - Đề 3

Câu 1.1 - A

Câu 1.2 - C

Câu 1.3 - B

Câu 1.4 - D

Câu 1.5 - A

Câu 1.6 - C

Câu 1.7 - A

Câu 2.1 - A

Câu 2.2 - B

Câu 2.3 - A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 3 diễn ra trong 15 phút, với 2 câu hỏi lớn, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học về phần Lịch sử lớp 10 trong nửa sau học kì 2. Quý phụ huynh cũng có thể tải tài liệu này ề để giúp các em học bài tại nhà đạt hiệu quả cao.

Các tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10, các đề thi 15 phút lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Tìm thêm: cccc
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

    Xem thêm