Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số lớp 10 - Có đáp án

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đề kim tra 15 phút Toán 10 - Đề s 1
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Câu 1: Cho tp
1,2,5,7A =
2,3,6,7,8B =
. Khi đó tp
AB
là:
1;5
B.
2;7
C.
3,6,8
D
1,2,3,5,6,7,8
Câu 2: Tp xác định ca hàm s
( )
1
32
x
y
xx
=
+−
A.
1x
B.
2x
C.
3, 1xx
D.
2x
Câu 3: Trong các hàm s dưới đây, hàm s nào là hàm s chn?
A.
1yx=−
B.
2
1yx=−
C.
2
1y x x= +
D.
32
8y x x= + +
Câu 4: Đồ thm s
2
3 2 1y x x= +
đi qua đim nào sau đây?
( )
0,2
B.
( )
1,1
C.
( )
1,4
D
( )
0,1
Câu 5: Cho hàm s
24yx= +
có đồ thđường thng d. Đường thng nào sau
đây song song vi đường thng d
21xy+=
B.
2 1 0xy =
C.
2 1 0xy =
D.
2 1 0xy+ + =
Câu 6: S tp con ca tp
1,3,5A =
4
B.
6
C.
8
D.
10
Câu 7: Tìm mnh đề đúng:
A.
2
,1nn +
không chia hết cho 3
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B.
( )
2
, 1 1x x x
C.
2
,1nn +
chia hết cho 4
D.
2
, 2001xx =
Câu 8: Câu nào dưi đây không phi là mt mnh đề?
A. 5 là s chn.
B. Hà Ni là th Đô ca nước Vit Nam.
C. Tri hôm nay đẹp quá!
D. Nếu tng a + b chia hết cho 2 thì a và b là s chn.
Câu 9: Cho tp hp
1, 2,0,3,4A =
3, 2,1,2,5,7B =
. Khi đó
\AB
là:
1,0,3,4
B.
3,1,2,5,7
C.
2
D.
1, 2, 3,1,2,3
Câu 10: Cho M, N là các tp hp tùy ý. Tìm mnh đề đúng:
A.
( ) ( ) ( ) ( )
\ \ \A B B A A B A B =
B.
( )
\A B B A=
C.
A B B=
D.
A B A=
Đề kim tra 15 phút Toán 10 - Đề s 2
Câu 1: Cho tp
1,2,5,7A =
2,3,6,7,8B =
. Khi đó tp
AB
là:
1;5
B.
2;7
C.
3,6,8
D
1,2,3,5,6,7,8
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 2: Tp xác định ca hàm s
2
21
1
x
y
x
=
A.
1
2
x
B.
1
,1
2
xx
C.
1x
D.
1x 
Câu 3: Trong các hàm s dưới đây, hàm s nào là hàm s l?
A.
1yx=−
B.
42
21y x x= +
C.
2
5
3
x
y =
D.
3
8yx=+
Câu 4: Đồ thm s
2
35y x x= +
đi qua đim nào sau đây?
( )
0,5
B.
( )
1,1
C.
( )
4,2
D
( )
5,0
Câu 5: Cho hàm s
1
3
2
yx=+
có đồ thđường thng d. Đường thng nào sau
đây song song vi đường thng d
2 7 0xy + + =
B.
2 7 0xy + =
C.
2 1 0xy + =
D.
2 1 0xy + + =
Câu 6: S tp con ca tp
2,4A =
4
B.
6
C.
5
D.
3
Câu 7: Cho
( ;2]; [2; ); (0;3)A B C= − = + =
. Câu nào sau đây sai?
A.
\{2}AB=
B.
(0; )BC = +
C.
[2;3)BC=
D.
(0;2]AC=
Câu 8: Câu nào dưi đây không phi là mt mnh đề?
A. Nếu n là mt s t nhiên thì 2n + 1 là mt s chn
B. Hoa xinh quá!

Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số lớp 10 - Có đáp án

Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số lớp 10 - Có đáp án kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số lớp 10 - Có đáp án là tài liệu do VnDoc biên soạn và gửi tới các em học sinh cùng các quý phụ huynh. Bộ đề bao gồm 5 đề thi kèm đáp án giải chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo hướng dẫn đáp án chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây Bộ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số lớp 10 là VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 283
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

    Xem thêm