Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 2 (có đáp án) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử 10 của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 học kì 2 - Đề 2

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (7đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới diễn ra ở đâu?

A. Anh.

B. Nê-đéc-lan.

C. Pháp.

D. Mỹ

2. (1đ) Sự kiện đánh dấu cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao là?

A. Sự kiện chè Bô-xton.

B. Sự kiện Crom-oen lên nhận chức.

C.Vua Sác-lơ I bị xử tử.

D. Nhà nước cộng hòa được thành lập.

3. (1đ) Đâu KHÔNG phải là mục tiêu của cách mạng tư sản?

A. Lật đổ chính quyền phong kiến lỗi thời, lạc hậu.

B. Xóa bỏ các rào cản phong kiến đối với chủ nghĩa tư bản.

C. Xóa bỏ sự chia cắt đất nước, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước.

D. Xóa bỏ mọi tầng lớp áp bức bóc lột, tạo điều kiện kinh tế tư bản phát triển.

4. (1đ) Bạn hiểu tầng lớp quý tộc mới của Anh như thế nào?

A. Quý tộc phong kiến, có quyền lợi gắn liền với sự tồn tại của chế độ phong kiến.

B. Có nguồn gốc từ quý tộc phong kiến tiến hành kinh doanh theo hướng tư bản.

C. Là tầng lớp chủ đồn điền nước Anh có vị thế về kinh tế.

D. Là tầng lớp tiếp thu sớm tư tưởng tiến bộ, đề xuất những chính sách tiến bộ.

5. (1đ) Tính chất của cuộc đấu tranh giành độc lập của mười ba bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Là một cuộc cách mạng tư sản.

B. Là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là một cuộc nội chiến.

D. Là một cuộc cách mạng công nghiệp.

6. (1đ) Chọn ý SAI khi nói về cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức.

A. Mang bản chất của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Do giai cấp quý tộc quân phiệt Phổ lãnh đạo.

C. Nó được tiến hành dưới hình thức một cuộc nội chiến.

D. Nó được tiến hành bằng “Sắt và máu” với con đường từ trên xuống.

7. (1đ) Cho các dữ kiện sau:

1. Lin-côn trúng cử Tổng thống.

2. Quân đội Liên bang Mỹ giành thắng lợi quyết định. Nội chiến kết thúc.

3. Quốc hội Liên bang Mỹ ban hành sắc lệnh giải phóng nô lệ.

4. Các bang miền Nam tách khỏi Liên bang, lập nên Hiệp bang riêng.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo thứ tự thời gian.

A. 1-3-4-2

B. 1-4-3-2

C. 4-1-3-2

D. 4-3-2-1

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hình ảnh sau và hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 2

1. (1đ) Sự khác biệt trong phát triển kinh tế ở miền Bắc và miền Nam của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

A. Miền Bắc phát triển kinh tế nông nghiệp, miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp.

B. Hai miền đều phát triển kinh tế công nghiệp nhưng miền Bắc phát triển mạnh mẽ hơn.

C. Hai miền đều phát triển kinh tế nông nghiệp nhưng miền Bắc phát triển mạnh mẽ hơn.

D. Miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp, miền Nam phát triển kinh tế nông nghiệp đồn điền.

2. (1đ) Trước sự phát triển kinh tế của Bắc Mỹ thực dân Anh đã làm gì?

A. Đặt ra hàng loạt thứ thuế, kìm hãm sự phát triển kinh tế của thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, tập trung đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp.

C. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế công nghiệp, tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp

D. Thiết lập nền tự trị ở Bắc Mỹ để Bắc Mỹ chủ động trong việc phát triển kinh tế.

3. (1đ) Lúc này, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội mười ba bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Mâu thuẫn giứa nhân dân thuộc địa Bắc Mỹ với thực dân Anh.

B. Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam.

C. Mâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô và mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến bảo thủ lạc hậu.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 học kì 2 - Đề 2

Câu 1.1 - B

Câu 1.2 - C

Câu 1.3 - D

Câu 1.4 - B

Câu 1.5 - A

Câu 1.6 - C

Câu 1.7 - B

Câu 2.1 - D

Câu 2.2 - A

Câu 2.3 - A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 2 diễn ra trong 15 phút, với 2 câu hỏi lớn, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học về phần Lịch sử lớp 10 trong nửa sau học kì 2. Quý phụ huynh cũng có thể tải tài liệu này ề để giúp các em học bài tại nhà đạt hiệu quả cao.

Các tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 - Lần 2 - Đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10, các đề thi 15 phút lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 527
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Xem thêm