Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đường An, Hải Dương

Đề kiểm tra 15 phút chương Liên kết hóa học

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đường An, Hải Dương được VnDoc.com đăng tải, dành cho các em học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Sở GD – ĐT Tỉnh Hải Dương

Trường THPT Đường An

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 01

Môn: Hoá học lớp 10

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28, P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Rb = 85; Sr = 87; Ba = 137;

Số hiệu nguyên tử: ZH = 1, ZHe = 2, ZLi = 3, ZBe = 4, ZB = 5, ZC = 6, ZN = 7, ZO = 8, ZF = 9, ZNe = 10, ZNa = 11, ZMg = 12, ZAl=13, ZSi = 14, ZP=15, ZS=16, ZCl = 17, ZK = 19, ZCa = 20,

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Các phân tử nào sau đây đều có liên kết cộng hoá trị không phân cực:

A. N2, Cl2, HCl, H2, F2.                   B. N2, Cl2, I2, H2, F2.

C. N2, Cl2, CO2, H2, HF.                 D. NO2, Cl2, HI, H2, F2.

Câu 2. Trong phân tử nào chỉ tồn tại liên kết đơn?

A. N2                   B. O2                   C. F2                      D. CO2.

Câu 3. Số oxi hóa của Clo trong hợp chất KClO4 là:

A. +7.                      B. +3.                    C. -1.                          D. +5.

Câu 4. Liên kết cộng hoá trị là liên kết

A. giữa các nguyên tử phi kim với nhau.

B. được hình thành do sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử khác nhau.

C. được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

D. trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử.

Câu 5: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết

A. cộng hóa trị phân cực.           B. cộng hóa trị không phân cực.

C. cho – nhận.                            D. ion

Câu 6: Điện hóa trị của natri trong NaCl là:

A. +1                  B.1+                    C. 1                    D. 1-

Câu 7: Công thức electron của HCl là

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đường An, Hải Dương

Câu 8: Số oxi hóa của nitơ trong , HNO3 , NH3 lần lượt là

A. 3; +5; −3.          B. −3; + 4; +5.            C. −3; +5; −3.              D. +3; +5; +3.

Câu 9. Phân tử NH3 có kiểu liên kết :

A. CHT             B. CHT phân cực         C. ion                  D. cho – nhận.

Câu 10. Số oxi hóa của kim loại Mn, Fe trong FeCl3, S trong SO3, P trong PO43– lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.                      B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, +5, 0, +6.                      D. +5, +6, +3, 0.

Câu 11: Ion dương được hình thành khi:

A. Nguyên tử nhường electron.             B. Nguyên tử nhận thêm electron.

C. Nguyên tử nhường proton.                D. Nguyên tử nhận thêm proton.

Câu 12. Số oxi hoá của clo trong hợp chất HClO3 là:

A. +1                     B. –2                 C. +6                       D. +5.

Câu 13. Cho biết độ âm điện của Na (0,93); Mg(1,31); O(3,44). Liên kết trong phân tử Na2O, MgO là

A. Cộng hoá trị có cực.               B. Liên kết ion.

C. Kim loại.                                  D. Cộng hoá trị không cực.

Câu 14. M là nguyên tố thuộc nhóm IIA,X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, X chiếm 38,8% khối lượng. Liên kết giữa M và X thuộc loại liên kết nào?

A. Cả liên kết ion và liên kết CHT.                B. Liên kết CHT.

C. Liên kết ion.                                             D. Liên kết cho–nhận.

Câu 15: Ion nào sau đây có 32 electron:

A. CO32-                 B. SO42-                C. NH4+                D. NO

---------------

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đường An, Hải Dương. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 10, Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

    Xem thêm