Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 2 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 10. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 2)

Môn Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Để xem văn bản trước khi in, thực hiện thao tác…

A. File>Print>Print Priview B. File>Print>Print Preview

C. File>Print Priview D. File>Print Preview

Câu 2: Hệ soạn thảo văn bản cho phép…

A. nhập, lưu trữ và in ấn văn bản

B. nhập, chỉnh sửa, in ấn và lưu trữ văn bản

C. nhập, chỉnh sửa, định dạng và in ấn văn bản

D. nhập, chỉnh sửa, in ấn văn bản

Câu 3: Sắp xếp đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Từ - Kí tự - Câu - Đoạn

B. Kí tự - Từ - Câu - Đoạn

C. Đoạn - Kí tự - Câu - Từ

D. Đoạn - Câu - Từ - Kí tự

Câu 4: Biểu tượng được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin B. Mở tập tin

C. Tạo mới tập tin D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Câu 5: Để chọn (bôi đen) một dòng, ta thực hiện thao tác: đưa con trỏ chuột về đầu dòng và nhấp chuột … lần.

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 6: Để thực hiện gộp nhiều ô thành một ô, thực hiện lệnh…

A. nhấp phải chuột, chọn Merge Cells B. chọn Page Layout>Merge Cells

C. nhấp trái chuột, chọn Merge Cells D. chọn Page Leyout>Merge Cells

Câu 7: Để ngắt trang đoạn văn bản, thực hiện thao tác:

A. Insert>Breaka>Page Break B. Inset>Break>Paga Break

C. Insert>Breake>Page Break D. Insert>Break>Page Break

Câu 8: Biểu tượng được sử dụng khi thực hiện thao tác …

A. Lưu tập tin B. Tạo mới tập tin

C. Mở tập tin D. Lưu tập tin đã có với tên khác

Câu 9: Để in văn bản, dùng tổ hợp phím …

A. Ctrl+V B. Ctrl+P C. Ctrl+I D. Ctrl+D

Câu 10: Biểu tượng tương ứng với tổ hợp phím …

A. Ctrl+D B. Ctrl+B C. Ctrl+I D. Ctrl+U

2. Đáp án kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 2)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

D

B

B

A

C

A

D

C

B

A

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 2 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 10. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10 đề thi học kì 2 lớp 10 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Một số tài liệu liên quan khác:

Đánh giá bài viết
3 1.098
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Xem thêm