Đề kiểm tra 15 phút bài Chiến thắng Mtao Mxây

Đề kiểm tra 15 phút bài Chiến thắng Mtao Mxây gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Ngữ văn 10 và đạt kết quả học tập cao.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10

Hệ thống đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10 có đáp án trên VnDoc.com được biên soạn theo từng bài học trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn nội dung từng bài.

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 10 - Chiến thắng Mtao Mxây

1. Khung cảnh ăn mừng chiến thắng ở cuối đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây chủ yếu thể hiện ý nghĩa gì?

A. Tính giáo huấn.

B. Tính dân tộc.

C. Tính thực tiễn.

D. Tính cộng đồng.

2. Chi tiết nào không được sử dụng để miêu tả tiếng khiên của Đăm Săn trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây?

A. Tiếng khiên kêu như tiếng đĩa khiên kênh.

B. Tiếng khiên kêu như tiếng đĩa khiên đồng.

C. Tiếng gió khiên như bão.

D. Tiếng khiên vang như tiếng chiêng bằng, chiêng núm.

3. Đăm Săn đã dùng vật gì để ném vào vành tai của Mtao Mxây trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây?

A. Chiếc chày mòn.

B. Chùm choẹ.

C. Lồ ô.

D. Hlong.

4. Trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, cảnh dân làng Mtao Mxây mang của cải đi theo Đăm Săn sau khi Mtao Mxây thất bại thể hiện điều gì?

A. Sự thán phục.

B. Sự sợ hãi.

C. Sự vui mừng.

D. Sự cùng đường.

5. Trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, tại sao muốn chiến thắng Mtao Mxây mà Đăm Săn lại không nhân cơ hội đâm lén Mtao Mxây?

A. Vì trọng danh dự.

B. Vì không có thời cơ thích hợp.

C. Vì dân làng Mtao Mxây ngăn cản.

D. Vì sợ võ nghệ của Mtao Mxây.

6. Hình tượng Đăm Săn thể hiện cho điều gì?

A. Cái ác.

B. Cái thiện.

C. Cái bi.

D. Cái đẹp.

7. Âm hưởng nổi bật trong sử thi anh hùng là

A. âm hưởng tha thiết.

B. âm hưởng ngân vang.

C. âm hưởng bi tráng.

D. âm hưởng hùng tráng.

8. Trong những nhận định về đặc điểm của thể loại sử thi anh hùng dưới đây, nhận định nào không đúng?

A. Sử thi anh hùng giải thích sự hình thành của vũ trụ, vạn vật và con người.

B. Nhân vật trong sử thi anh hùng đại diện cho phẩm chất và sức mạnh của cộng đồng.

C. Ngôn ngữ hào hùng, thường sử dụng các biện pháp so sánh, phóng đại.

D. Sử thi anh hùng phản ánh những sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong đời sống của cộng đồng.

9. Ngôn ngữ trong văn bản đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây có đặc điểm

A. hấp dẫn, vui tươi, lạc quan.

B. giàu hình ảnh, cảm xúc, lạc quan.

C. trang trọng, hấp dẫn, lạc quan.

D. trang trọng, giàu hình ảnh, nhịp điệu.

10. Đoạn trích "Chiến thắng Mtao Mxây" trích trong sử thi Đăm Săn của dân tộc nào?

A. Gia-rai.

B. Mường.

C. Ba-na.

D. Ê-đê.

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 10, VnDoc còn mang đến bộ kiến thức lý thuyết kèm bài tập đầy đủ các môn Địa lý 10, Toán 10, Tiếng Anh 10,.... hay bạn có thể tham khảo thêm về Soạn bài 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, .....

Đánh giá bài viết
1 1.290
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Ngữ văn

Xem thêm