Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Đề kiểm tra 15 phút bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn 10 bám sát nội dung bài học hỗ trợ quá trình học tập lớp 10.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10 có đáp án trên VnDoc.com được biên soạn theo từng bài học trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn nội dung từng bài.

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 10 - Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại gắn liền với tư tưởng gì?

A. Tư tưởng nhân đạo.

B. Tư tưởng "trung quân ái quốc".

C. Tư tưởng thân dân.

D. Tư tưởng thiên mệnh.

2. Khuynh hướng trang nhã trong văn học Việt Nam không được thể hiện ở điểm nào trong những đặc điểm sau đây?

A. Sự tao nhã, mỹ lệ ở hình tượng.

B. Đề tài là những cái đời thường, bình dị.

C. Sự bình dị ở ngôn ngữ.

D. Lối diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ.

3. Trong lịch sử văn học, thể loại ngâm khúc phát triển nhất ở vào giai đoạn nào?

A. Từ thế kỉ XV - XVII.

B. Nửa cuối thế kỉ XIX.

C. Từ thế kỉ X - XIV.

D. Từ thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.

4. Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX phát triển qua mấy giai đoạn?

A. Hai.

B. Ba.

C. Một.

D. Bốn.

5. Cha ông ta đã tiếp thu những tinh hoa của văn học nước ngoài, nhất là văn học Trung Hoa như thế nào?

A. Tiếp thu một cách chọn lọc. (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

C. Tiếp thu một cách chủ động. (3)

D. Tiếp thu một cách sáng tạo. (1)

6. Thể loại văn học Việt Nam nào thể hiện rõ nhất sự hấp thu mạnh nguồn văn học dân gian?

A. Kí sự.

B. Ngâm khúc.

C. Tiểu thuyết chương hồi.

D. Thơ lục bát.

7. Thành tựu về văn học chữ Nôm bắt đầu ghi nhận ở tác giả nào?

A. Nguyễn Dữ.

B. Nguyễn Thuyên.

C. Nguyễn Du.

D. Nguyễn Trãi.

8. Văn học Việt Nam thế kỉ X đến thế kỉ XIX bị chi phối nhiều nhất bởi

A. tư tưởng Nho giáo và Lão giáo.

B. tư tưởng Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

C. tư tưởng Nho giáo và Phật giáo.

D. tư tưởng Nho giáo và Thiên Chúa giáo.

9. Đặc điểm nào dưới đây không phải là biểu hiện của cảm hứng yêu nước trong văn học trung đại?

A. Thể hiện lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến quyết thắng kẻ thù.

B. Thể hiện niềm tự hào trước chiến công thời đại, tự hào trước truyền thống dân tộc, ca ngợi những người hi sinh vì đất nước.

C. Thể hiện niềm đau xót trước con người bị các thế lực tàn bạo chà đạp.

D. Ý thức độc lập tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc.

10. Nhận xét nào trong những nhận xét dưới đây nói đúng nhất về các thành phần chủ yếu của văn học viết Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX?

A. Gồm văn học truyền miệng và văn học thành văn. (3)

B. Cả (1), (2), (3) đều sai.

C. Gồm văn học dân gian và văn học viết. (2)

D. Gồm bộ phận văn học chữ Hán và chữ Nôm. (1)

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 10, VnDoc còn mang đến bộ kiến thức lý thuyết kèm bài tập đầy đủ các môn Địa lý 10, Toán 10, Tiếng Anh 10,.... hay bạn có thể tham khảo thêm về Soạn bài 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, .....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Ngữ văn

Xem thêm