Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10: Tổng quan nền Văn học Việt Nam

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Ngữ văn có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 10: Tổng quan nền Văn học Việt Nam có kèm theo đáp án gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản, là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Ngữ văn 10.

Nội dung đề xoay quanh kiến thức cơ bản các em đã học phần Tổng quan Văn học Việt Nam, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Học tốt Ngữ văn 10 để quá trình ôn tập đạt hiệu quả cao. Mời các em tham khảo:

1. Văn học trung đại Việt Nam được viết bằng loại văn tự nào?

A. Chữ Hán và chữ Quốc ngữ.

B. Chữ Hán.

C. Chữ Hán và chữ Nôm.

D. Chữ Nôm.

2. Tư tưởng nào dưới đây ảnh hưởng đến sự phát triển của văn học Việt Nam?

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Phật giáo, Nho giáo và Lão - Trang.

D. Lão - Trang.

3. Hai thời đại lớn của lịch sử văn học viết Việt Nam được quy ước gọi là gì?

A. Văn học cổ đại và văn học trung đại.

B. Văn học cổ đại và văn học hiện đại.

C. Văn học trung đại và văn học hiện đại.

D. Văn học trung đại và văn học cận đại.

4. Nền văn học viết Việt Nam chính thức hình thành vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XIII, khi nhà Trần đánh bại ba lần xâm lược của giặc Nguyên - Mông, giữ vững nền độc lập cho đất nước.

B. Thế kỉ I, khi Hai Bà Trưng đánh đuổi thái thú Tô Định, giành lấy chính quyền, đóng đô ở Mê Linh.

C. Thế kỉ XI, khi Lí Thái Tổ dời đô ra Thăng Long.

D. Thế kỉ X, khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, giành độc lập tự chủ cho dân tộc.

5. Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học thể hiện điều gì ở con người Việt Nam?

A. Mối quan hệ với tự nhiên.

B. Mối quan hệ xã hội.

C. Ý thức về bản thân.

D. Mối quan hệ quốc gia, dân tộc.

6. Nhận định nào dưới đây nhận xét đúng về chữ Quốc ngữ?

A. Chữ Quốc ngữ là loại chữ dùng chữ cái tiếng Pháp để ghi âm tiếng Việt.

B. Chữ Quốc ngữ là loại chữ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt.

C. Chữ Quốc ngữ là loại chữ dùng chữ cái tiếng Anh để ghi âm tiếng Việt.

D. Chữ Quốc ngữ là loại chữ dùng chữ cái Bồ Đào Nha để ghi âm tiếng Việt.

7. Chủ nghĩa yêu nước trong văn học phản ánh mối quan hệ nào của con người Việt Nam?

A. Quan hệ với tự nhiên.

B. Quan hệ với quốc gia, dân tộc.

C. Ý thức về bản thân.

D. Quan hệ với xã hội.

8. Sự hòa nhập và phát triển của văn học Việt Nam trước những thử thách của lịch sử thể hiện điều gì?

A. Lòng dũng cảm của con người Việt Nam.

B. Sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam.

C. Tinh thần yêu nước của con người Việt Nam.

D. Tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của con người Việt Nam.

9. Văn học Việt Nam giai đoạn đầu từ thế kỉ XX đến 1945 thể hiện rõ nhất phương diện nào sau đây của con người?

A. Con người chức năng.

B. Con người lí tưởng hóa.

C. Con người vũ trụ.

D. Con người cá nhân.

10. Văn học trung đại Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất của văn học

A. Ấn Độ. B. Nhật Bản. C. Trung Quốc. D. Pháp.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 10: Tổng quan nền Văn học Việt Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

C

D

B

B

B

B

D

C

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 10: Tổng quan nền Văn học Việt Nam có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Toán 10, Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10,...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Ngữ văn

    Xem thêm