Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 4

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 4, hỗ trợ học sinh ôn luyện bài học và nâng cao kết quả học tập môn Vật lý 12.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Câu 1. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.

B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.

Câu 2. Dao động cưỡng bức có đặc điểm

A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

B. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

C. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.

Câu 3. Một người đèo hai thùng nước ở phía sau xe đạp và đạp trên một con đường lát bêtông. Cứ cách 3 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của nước trong thùng là 0,9s. Nước trong thùng dao động mạnh nhất khi xe đạp đi với vận tốc:

A. 3,3 m/s.

B. 0,3 m/s.

C. 2,7 m/s.

D. 3 m/s.

Câu 4. Chọn câu đúng. Dao động tắt dần là:

A. dao động có chu kỳ luôn luôn không đổi.

B. dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

C. dao động của hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực.

D. dao động của một vật có ly độ phụ thuộc vào thời gian theo dạng sin.

Câu 5. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng.

A. Chu kỳ lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kỳ riêng.

B. Lực cưỡng bức phải lớn hơn lực làm vật dao động riêng.

C. Tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

D. Tần số lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì.

B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.

C. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.

D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

Câu 7. Một người xách một xô nước và thấy rằng nếu mỗi bước đi dài 45 cm thì nước sóng sánh mạnh nhất. Biết chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3 s thì vận tốc của người đó là

A. 5,4 km/h.

B. 3,6 m/s.

C. 4,2 km/h.

D. 4,8 km/h.

Câu 8. Dao động tắt dần là dao động

A. Có chu kì tăng dần theo thời gian.

B. Có tần số giảm dần theo thời gian.

C. Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. Có biên độ và chu kì giảm dần theo thời gian.

Câu 9. Dao động của con lắc đồng hồ là

A. dao động cưỡng bức.

B. dao động tự do.

C. dao động tắt dần.

D. hệ tự dao động.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong dầu nhờn thời gian dao động của một vật dài hơn so với thời gian vật ấy dao động trong không khí.

B. Chu kỳ của hệ dao động điều hoà phụ thuộc vào biên độ dao động.

C. Trong dao động điều hoà tích số giữa vận tốc và gia tốc của vật tại mọi thời điểm luôn luôn dương.

D. Sự cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi ma sát của môi trường càng nhỏ.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm