Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 7

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 7 gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Vật lý 12.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Câu 1. Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm. Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có ly độ 1cm thì ly độ tại Q:

A. -1 cm.

B. 0 cm.

C. 0,5 cm.

D. 1 cm.

Câu 2. Chọn câu đúng. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là vận tốc truyền sóng, T là chu kỳ của sóng. Nếu d = n.v.T (n = 0,1,2,....) thì hai điểm đó:

A. dao động ngược pha.

B. dao động cùng pha.

C. Không xác định được.

D. dao động vuông pha.

Câu 3. Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320 m/s, bước sóng 3,2 m. Chu kì của sóng đó là

A. T = 0,1 s.

B. T = 50 s.

C. T = 100 s.

D. T = 0,01 s.

Câu 4. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. λ = v.f

B. λ = 2v.f

C. λ = v/f

D. λ = 2v/f

Câu 5. Quan sát một chiếc phao trên biển người ta thấy nó nhô lên 8 lần trong 21 giây và đo được khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp là 3m. Suy ra vận tốc truyền sóng trên biển là

A. 0,5 m/s.

B. 1 m/s.

C. 3 m/s.

D. 2 m/s.

Câu 6. Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng

A. tăng 4 lần.

B. tăng 2 lần.

C. không đổi.

D. giảm 2 lần.

Câu 7. Sóng cơ học là

A. sự truyền đi của những dao động có pha không đổi.

B. sóng chỉ truyền đi theo phương ngang còn phương dao động theo phương thẳng đứng.

C. những dao động đàn hồi lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian.

D. là sự truyền đi các phần tử vật chất trong môi trường vật chất.

Câu 8. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình u = 25sin(20t + 5x) (cm). Trong đó x đo bằng cm, t đo bằng giây. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Vận tốc cực đại của mỗi phần tử môi trường là 500 cm/s.

B. Biên độ sóng là 25cm.

C. Vận tốc truyền sóng là 4cm/s.

D. Chu kỳ sóng là π (s).

Câu 9. Sóng cơ học là sự lan truyền

A. vật chất trong không gian.

B. các phân tử trong không gian.

C. vật chất trong môi trường đàn hồi.

D. dao động trong môi trường đàn hồi theo thời gian.

Câu 10. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng cơ học?

A. Năng lượng sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng.

B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

C. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng.

D. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 295
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm