Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 8

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 8 gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Vật lý 12.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Giao thoa sóng

Câu 1. Chọn câu đúng. Trong hiện tượng giao thoa, những điểm đứng yên không dao động thì:

A. Δ = (n + 1/2)λ với Δ = d2 - d1 hoặc d1 - d2 tùy theo quy ước ban đầu.

B. Δ = nλ với Δ = d2 - d1 hoặc d1 - d2 tùy theo quy ước ban đầu

C. Δφ = (2n + 1)π/2.

D. Δφ = nλ.

Câu 2. Trên mặt chất lỏng tại có hai nguồn kết hợp A, B dao động với chu kỳ 0,02s. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15cm/s. Trạng thái dao động của M1 cách A, B lần lượt những khoảng d1 = 12cm; d2 = 14,4cm và của M2 cách A, B lần lượt những khoảng d'1 = 16,5cm; d'2 = 19,05cm là:

A. M1 và M2 dao động với biên độ cực đại.

B. M1 và M2 đứng yên không dao động.

C. M1 đứng yên, không dao động và M2 dao động với biên độ cực đại.

D. M1 dao động với biên độ cực đại và M2 đứng yên không dao động.

Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

A. 28 cm/s.

B. 37 cm/s.

C. 112 cm/s.

D. 22,4 cm/s.

Câu 4. Hiện tượng giao thoa sóng có đặc điểm

A. Giao thoa là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng kết hợp.

B. Quỹ tích những điểm có biên độ sóng cực đại là một hyperbol.

C. Tất cả đúng.

D. Điều kiện để có dao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là chúng phải có cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 5. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. λ = 2 mm.

B. λ = 1 mm.

C. λ = 8 mm.

D. λ = 4 mm.

Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số f = 13 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d­1 = 19cm, d2 = 21cm, giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác sóng có biên độ cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. v = 52 cm/s.

B. v = 26 m/s.

C. v = 52 m/s.

D. v = 26 cm/s.

Câu 7. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là

A. a.

B. a/2.

C. -2a.

D. 2a.

Câu 8. Âm thoa điện gồm hai nhánh dao động với tần số 100 Hz, chạm vào mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6 cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1,2 m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2?

A. 8 gợn sóng.

B. 14 gợn sóng.

C. 15 gợn sóng.

D. 17 gợn sóng.

Câu 9. Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: uA = uB = 2.cos10πt. Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm là:

A. u = 2.cos(π/12).cos(10πt − 7π/12) (cm)

B. u = 4.cos(π/12).cos(10πt − 7π/12) (cm)

C. u = 2√3cos(10πt − 7π/6) (cm)

D. u = 4.cos(π/12).sin(10πt−7π/12) (cm)

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d­1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực có 2 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. v = 24 cm/s.

B. v = 36 m/s.

C. v = 24 m/s.

D. v = 36 cm/s.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm