Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 9

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 9 gồm các câu hỏi được VnDoc xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học nhằm hỗ trợ ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Vật lý 12.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Sóng dừng

Câu 1. Trên một dây có sóng dừng, tần số dao động là 10Hz, khoảng cách giữa 2 nút gần nhau nhất là 5cm thì vận tốc truyền sóng trên dây đó là

A. 50 cm/s

B. 5 cm/s

C. 1 cm/s

D. 100 cm/s

Câu 2. Một ống trụ có chiều dài 1 m. Ở một đầu ống có một pit-tông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660 Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc âm trong không khí là 330 m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài

A. l = 25,0 cm.

B. l = 0,50 m.

C. l = 12,5 cm.

D. l = 0,75 m.

Câu 3. Một sợi dây đàn dài 1m, được rung với tần số 200Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 6 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 66,6 m/s.

B. 80 m/s.

C. 72,7 m/s.

D. 100 m/s.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng?

A. Bụng sóng là những điểm đứng yên không dao động.

B. Nút sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại.

C. Khi một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương, chúng giao thoa với nhau và tạo thành sóng dừng.

D. Các bụng sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng.

Câu 5. Trên sợi dây đàn hồi xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:

A. λ/2.

B. 2λ.

C. λ.

D. λ/4.

Câu 6. Một sợi dây mảnh AB dài 64cm, đầu B cố định và đầu A dao động với tần số f. Vận tốc truyền sóng trên dây 25cm/s. Điều kiện về tần số để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây là:

A. f = 1,28k

B. f = 0,195 (k+1/2)

C. f = 0,195k

D. f = 1,28(k + 1/2)

Câu 7. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp của sóng trên mặt nước là 8m. Sóng lan truyền với vận tốc bằng bao nhiêu, biết 1 phút đập vào bề 6 lần

A. 3/2 m/s.

B. 0,93 m/s.

C. 0,8 m/s.

D. 2/3 m/s.

Câu 8. Sóng dừng trên 1 sợi dây có khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp bằng

A. Một bước sóng.

B. Một phần tư bước sóng.

C. Nửa bước sóng.

D. Hai lần bước sóng.

Câu 9. Một dây đàn dài 40 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc truyền sóng là

A. v = 240 m/s.

B. v = 24000 m/s.

C. v = 24 m/s.

D. v = 240 cm/s.

Câu 10. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng?

A. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng bước sóng λ

B. Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian.

C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng λ/2

D. Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ của nó thoả mãn điều kiện nguồn kết hợp nên chúng giao thoa với nhau.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm