Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2015 - 2016 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum là đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Võ Văn Kiệt, Đắk R' Lấp năm 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS XÃ ĐĂK KROONGĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 9
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái in hoa đầu ý có đáp án đúng.

1. Con đường cứu nước đúng đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là:

A. Con đường cách mạng bạo lực.

B. Con đường cách mạng tư sản.

C. Con đường cách mạng vô sản.

D. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Việc làm nào thể hiện chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

B. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ

C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ.

D. Tất cả đều đúng.

3. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có hạn chế gì?

A. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.

B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.

C. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, cản trở sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

4. Lệnh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 được ban bố khi "Nhật nổ súng tấn công Pháp ở Lạng Sơn"

A. Đúng B. Sai.

Câu 2. (2 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho đúng.

Cột ANối Cột B
1. Mục đích của việc kí Hiệp định Sơ bộ giữa ta với Pháp ngày 6-3-1946 b241→A. Mượn tay Pháp, đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước, ta loại được một kẻ thù.
2. Sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947 Pháp tăng cường thực hiện chính sách này.2→B. 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
3. Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) sau sự kiện.3→C. Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
4. Tổ chức cách mạng hoạt động rất tích cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân trong nước là...4→D. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
E. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
-12-1920, tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3. ( 2.5 điểm)

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập thời gian nào? ở đâu?

Việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4. (2 điểm) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian nào? Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Nam và thế giới?

Câu 5. (2.5 điểm) Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. (1 đ) học sinh chọn đúng mỗi ý thì ghi 0,25 điểm.

1. C 2. D 3. C 4. B

Câu 2. (2 đ) học sinh nối đúng mỗi ý thì ghi 0,5 điểm.

1→A 2→C 3→B 4→E

II. Tự luận

Câu 3: Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) (0,5đ)

* Ý nghĩa lịch sử:

  • Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. (0,5đ)
  • Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng. (0,5đ)
  • Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. (0,5đ)
  • Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam (0,5đ)

Câu 4: Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 diễn ra từ ngày 14/8 đến 18/8 năm 1945. (0,75đ)

Ý nghĩa:

Đối với dân tộc: CM tháng Tám là 1 sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Nó đã phá tan 2 ách thống trị của Pháp - Nhật, lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta độc lập, mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập. tự do. (0,75đ)

Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình trên thế giới. (0,5đ)

Câu 5: Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Diễn biến gồm 3 đợt: (bắt đầu từ 13-3 đến hết ngày 7-5-1954) (0,5đ)

Đợt 1. quân ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. (0,5đ)

Đợt 2. quân ta tấn công các cứ điểm ở phía đông phân khu Trung tâm. (0,5đ)

Đợt 3. quân ta tổng công kích các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu nam, chiều 7-5 tướng Đờ ca-xtơ-ri cùng toàn bộ ban tham mưu địch đầu hàng. (0,5đ)

Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi 62 máy bay. (0,5đ)

Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 1 tiết sử 9 học kì 2 khác:

Đánh giá bài viết
12 12.727
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm